Δοσιμετρική επιβεβαίωση εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας – TLD

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880665 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσιμπούκας Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραΐσκος Παντελής, Καθηγητής, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Παπαγιάννης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λουκάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής , Ιατρική , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοσιμετρική επιβεβαίωση εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας – TLD
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δοσιμετρική επιβεβαίωση εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας – TLD
Περίληψη:
Η ακτινοθεραπεία είναι, μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις, η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος αντιμετώπισης (θεραπείας) καρκίνου και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Εφαρμόζεται σε περισσότερο από τον 50% των πασχόντων από καρκίνο σήμερα, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις καλοηθών όγκων. Για αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη ο ακριβής σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας καθώς και η επιβεβαίωσή του. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην επιβεβαίωση τεχνικών ακτινοθεραπείας με τη χρήση δοσιμέτρων θερμοφωτάυγειας (TLD). Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια θεωρητική προσέγγιση των διαφόρων δοσιμέτρων που χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία καθώς και των μεθόδων σύγκρισης των μετρούμενων και υπό μελέτης κατανομών δόσης .
Στο πειραματικό μέρος της παρούσας εργασίας επιβεβαιώθηκαν πειραματικά 2 διαφορετικά πλάνα θεραπείας σε τέσσερις συνολικά ακτινοβολήσεις και συγκρίθηκαν οι διαφορές αυτών των πλάνων μεταξύ τους, αφού αρχικά πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη calibration των TLD και του TLD-reader. Συνοπτικά, οι ακτινοβολήσεις αφορούσαν προσομοίωση ακτινοβόλησης πολλαπλών (πέντε) μεταστάσεων χρησιμοποιώντας δύο πλάνα θεραπείας, με ένα και με δύο ισόκετρα το καθένα από τα οποία εφαρμόστηκε 2 φορές με και χωρίς στροφές διόρθωσης τοποθέτησης, με τεχνική VMAT με δέσμη ενέργειας 6MV. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη βαθμονόμηση ένα batch 95 TLD με διαστάσεις 1mm3 τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση των κατανομών δόσεις του εκάστοτε πλάνου , αφού τοποθετήθηκαν σε ειδικό ομοίωμα. Το ομοίωμα με τα δοσίμετρα υποβλήθηκαν σε όλη την αλυσίδα μίας ακτινοθεραπευτικής εφαρμογής (αξονική τομογραφία, πλάνο θεραπείας, τοποθέτηση, έλεγχος με αξονικό τομογράφο ενσωματωμένο στο γραμμικό επιταχυντή, διόρθωση σφαλμάτων τοποθέτησης και ακτινοβόληση). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τα TLD αρχικά συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές δόσεις που υπολογίστηκαν σημείο προς σημείο από το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (TPS) , και κατασκευάστηκαν χάρτες δόσης στα σημεία μέτρησης, καθώς και με τη χρήση χαρτών g-index.
Η τελική αξιολόγηση αυτών τον αποτελεσμάτων έδειξε μια καλή συμφωνία μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών κατανομών δόσης. Κατά την αξιολόγηση μέσω του παράγοντα g-index επιλέχθηκαν διάφορα όρια δόσης και απόστασης τα οποία κυμαίνονταν από 7%/2mm έως 3%/1mm , τα αποτελέσματα των οποίων και για τις 4 ακτινοβολήσεις ήταν αρκετά ικανοποιητικά ιδιαίτερα στην περίπτωση του global g-index , στην οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρατηρήθηκαν passing rates άνω του 80 % ακόμα και για τιμές g-index 3%/1mm. Παρόλα αυτά όταν χρησιμοποιήθηκε η τοπική διαφορά δόσης ως κριτήριο αποδοχής στη μέθοδο g-index, οι ακτινοβολήσεις για τις οποίες έγινε διόρθωση όχι μόνο των μετατοπίσεων αλλά και των στροφών πριν την ακτινοβόληση παρουσίασαν σαφώς βελτιωμένη συμφωνία μεταξύ των TLD μετρήσεων και των υπολογισμών του TPS.
Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν επίσης συσχετίσεις μεταξύ της διαφοράς μέτρησης και υπολογισμού και της τιμής της αναμενόμενης δόσης με τις διαφορές να αυξάνονται στις χαμηλές δόσεις. Παρόμοιά συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της διαφοράς μέτρησης και υπολογισμού και της απόστασης από το ισόκεντρο, με τις διαφορές να αυξάνονται στις μεγαλύτερες αποστάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δοσιμετρία TLD, Βαθμονόμηση TLD-reader, VMAT, Σύγκριση σημείο προς σημείο, Παράγοντας γ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
103

Tsimpoukas Dimitrios Master.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.