Ποιότητα ζωής ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και η συμβολή της αποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881271 684 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαρούλη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και η συμβολή της αποκατάστασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποιότητα ζωής σσθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και η συμβολή της αποκατάστασης
Περίληψη:
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κύρια αιτία της αναπηρίας των ενηλίκων και η δεύτερη ηγετική αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Ένα σημαντικό ποσοστό των επιζώντων από εγκεφαλικό επεισόδιο αδυνατούν να ζήσουν στην ανοιχτή κοινότητα, καθώς χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Στο σημείο αυτό ο τομέας υγείας της αποκατάστασης συμβάλει στη βελτίωση του βοιωτικού του επιπέδου. Η αποκατάσταση είναι πολύπλοκη διαδικασία που συνήθως συμβαίνει μέσω ενός συνδυασμού από αυθόρμητες και εξαρτώμενες από τη μάθηση διαδικασίες.
Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SS-QOLQ των Στριμπάκος et al το οποίο μετράει τις διάφορες συνέπειες του εγκεφαλικού επεισοδίου στη καθημερινή ζωή του ασθενή. Το δείγμα το οποίο συλλέχθηκε από ασθενείς της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς” ανήλθε στους 103 άνδρες και γυναίκες.
Το κυριότερο εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι η ηλικία αποτελεί στατιστικά σημαντική παράμετρο. Ακόμη βρέθηκε στατιστική σημασία για την προθυμία δαπάνης για αποκατάσταση και την επαγγελματική κατάσταση του ασθενή. Στη διεθνή βιβλιογραφία επίσης παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα πέρα από το φύλο του ασθενή και στην εθνικότητα, όπως και στο επίπεδο εκπαίδευσης.
Πολλοί τροποποιήσιμοι και μη παράγοντες, όπως είναι το κάπνισμα, η υπέρταση, η κατανάλωση αλκοόλ και η κολπική μαρμαρυγή, ευθύνονται για την εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Καθώς η επαγγελματική κατάσταση και εκπαίδευση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την κοινωνικότητα του ατόμου, παρατηρείται ότι τα άτομα που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα τείνουν να εμφανίζουν πιο συχνά εγκεφαλικό.
Τέλος η πλειοψηφία των ασθενών χαρακτήρισε την κατάσταση της υγείας του ως μέτρια, ενώ ήταν πρόθυμοι η διάμεση μηνιαία δαπάνη που ήταν διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν ήταν 100 ευρώ για αποκατάσταση από το συνολικό τους οικογενειακό εισόδημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Αποκατάσταση, Πρόθεση πληρωμής ασθενών, SS-QOLQ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
354
Αριθμός σελίδων:
125
Marouli Paraskevi Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο