Αναζήτηση μεταλλαγών σε ελεύθερο κυκλοφορούν DNA σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882254 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσαντικίδη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοχάρης Σταμάτιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πολίτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κορκολοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναζήτηση μεταλλαγών σε ελεύθερο κυκλοφορούν DNA σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναζήτηση μεταλλαγών σε ελεύθερο κυκλοφορούν DNA σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Περίληψη:
Ο ΜΜΚΠ εκτός του ότι είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους τύπους όγκων, έχουν ως χαρακτηριστικό την παρουσία αρκετών στοχεύσιμων μεταλλαγών. Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) είναι μια ισχυρή τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανίχνευση μεταλλαγών σε γονίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες απόκρισης σε θεραπεία, όπως EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK1,2 & 3 , ERBB2, RET και MET.
1138 υγρές βιοψίες ελέγχθηκαν από το 2016 στο εργαστήριο της Genekor. Πιο συγκεκριμένα, το 19% των δειγμάτων έφερε μεταλλαγές ευαισθητοποίησης του EGFR (Ex19del., P.L858R, p.G719X, ρ.L861Q, p.S768I), το 1% των δειγμάτων έφερε insensitizing μεταλλαγές (Ex20Ins), στο 8% εντοπίστηκε η μεταλλαγή αντίστασης Τ790Μ σε συνδυασμό με άλλες μεταλλαγές ευαισθητοποίησης του EGFR και στο 1% των δειγμάτων είχε ανιχνευθεί μόνο η T790M. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση ασθενών με NSCLC σε υποτροπή της νόσου μετά από τη θεραπεία με EGFR TKIs σε 21 ασθενείς τόσο με χρήση του NGS όσο και του cobas® . Επίσης σε 33 ασθενείς με διαθέσιμη βιοψία ιστού και πλάσματος , ανιχνεύθηκαν συνολικά 20 κλινικά σχετιζόμενες μεταλλάξεις. Από αυτές, οι 13 μεταλλαγές εντοπίστηκαν και στα δύο υλικά, 4 μεταλλαγές ανιχνεύθηκαν μόνο στον ιστό και 3 μεταλλαγές ανιχνεύθηκαν μόνο στο πλάσμα. Τέλος, όπως αποδείχθηκε η συμφωνία αυτών των δύο μεθόδων ήταν 86% ενώ η ειδικότητα και η ευαισθησία ήταν 94,4% και 81,82% αντίστοιχα. Το κύριο πλεονέκτημα του NGS έναντι της μεθόδου του cobas είναι η δυνατότητα μελέτης ενός πολυγονιδιακού πάνελ. Η προσπάθεια εντοπισμού της Τ790Μ μεταλλαγής αντίστασης εξαιτίας της πολύ μικρής συχνότητας που είναι παρούσα αποτελεί μια πρόκληση που οδηγεί σε προσπάθειες βελτιστοποίησης για την αύξηση της ευαισθησίας των πειραματικών συνθηκών για την ανίχνευση της p.T790M.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει την κλινική χρησιμότητα της ανάλυσης του κυκλοφορούντος νουκλεϊνικού οξέος του όγκου (ctNA) ως υποκατάστατου της βιοψίας από ιστό στην κλινική πράξη για τη λήψη αποφάσεων εξατομικευμένης θεραπείας για ασθενείς με ΜΜΚΠ. Η χρήση νέων ευαίσθητων τεχνικών NGS μπορεί αξιόπιστα να ανιχνεύσει μεταλλάξεις σε υγρή βιοψία και να παρέχει κλινικά σημαντικές πληροφορίες τόσο πριν όσο και μετά από τη χορήγηση στοχευμένης θεραπείας σε ασθενείς με NSCLC. Έτσι, θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι κλινικοί ογκολόγοι στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση της θεραπείας για τους ασθενείς με ΜΜΚΠ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του πνεύμονα, Υγρή βιοψία, Στοχευμένη θεραπεία, Μεταλλαγές αντίστασης, Αναστολείς 1ης 2ης και 3ης γενιάς, Ανοσοθεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
90
TSANTIKIDI AIKATERINI MSc.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο