Διαπραγματεύσεις σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις. Η περίπτωση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τις μεταναστευτικές ροές το 2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882410 109 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Θωμαΐδης Νίκολαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Σ.Μπλαβούκος,
Αναπλ. Καθηγ. ΟΠΑ
Δ. Σιώτης
MSc Οικονομολόγος
Δρ. Α. Αντωναράκου,
Καθηγ. ΕΚΠΑ

Δρ. Χ. Ντρίνια,
Καθηγ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπραγματεύσεις σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις. Η περίπτωση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τις μεταναστευτικές ροές το 2016
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαπραγματεύσεις σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις. Η περίπτωση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τις μεταναστευτικές ροές το 2016
Περίληψη:
Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των διαπραγματεύσεων έχει προέλευση από διαφορετικά επιστομονικά πεδία, όπως αυτά της οικονομίας, των μαθηματικών, της ψυχολογίας και των διεθνών σχέσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα μία αρκετά περιεκτική βιβλιογραφία που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μία διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μία δομημένη διαδικασία που έχει συγκεκριμένα στάδια και καθορίζεται από τα επιμέρους ειδικά στοιχεία της κάθε περίπτωσης που μελετάται.
Ο ορισμός των ανθρωπιστικών κρίσεων αναφέρεται κυρίως σε μια καταστροφή ή μία απειλή λόγω ενός ή μιας σειράς από γεγονότα που επηρεάζουν τις δομές, τις συνθήκες και τις μεγάλες ή μικρές ομάδες πληθυσμού μιας χώρας. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάστηκε σε πολιτικό επίπεδο καθώς οι προκλήσεις από την άφιξη περισσότερων του ενός 1 εκατομμυρίου αιτούντων άσυλο συντάραξε την Ευρώπη συνολικά. Οι υπάρχουσες θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις της Ε.Ε. κρίθηκαν αδύναμες με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην διαχείριση της μεγαλύτερης ροής πληθυσμών των τελευταίων χρόνων μέσα από μία πολύπλευρη διαμάχη μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων των ευρωπαϊκών κρατών και των επιλογών πολιτικής τους, της άνισης κατανομής για τις χώρες-πύλες εισόδου και των μηχανισμών διοχέτευσης των διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών.
Οι διαπραγματεύσεις, ως εργαλείο στη διαμόρφωση πολιτικών, λαμβάνουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των ανθρώπων που συμμετέχουν στην χάραξη τους μιας και βοηθούν στην διασαφήνιση πολύπλοκων ζητημάτων που εξετάζονται μέσα από διαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά αποτελούν το όχημα για την επικοινωνία και την διαχείρισή του συμφέροντος των εμπλεκόμενων μερών.
Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την Ε.Ε. έγινε με την χάραξη εκείνων των πολιτικών, την ενεργοποίηση και δημιουργία εκείνων των εργαλείων έπειτα από την εκτέλεση διεργασιών σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά εσωτερικά τα Κράτη Μέλη και τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν μέρος εντός της ΕΕ. Στο δεύτερο επίπεδο βλέπουμε την διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η Τουρκία αποτέλεσε βασικό εταίρο της Ένωσης για την καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τις προσκλήσεις και τα προβλήματα ως συνέπεια τη προσφυγικής κρίσης και εν τέλει συνεργάστηκαν για την εφαρμογή των εκείνων των πολιτικών που κρίθηκαν αναγκαίες για την διαχείριση του φαινομένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ανθρωπιστικές κρίσεις , διαπραγματεύσεις, διαχείριση κρίσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
55

Thomaidis_MscThs_2019.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.