Η έννοια του «χρέους» στον Ηρόδοτο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886275 243 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-27
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Χονδρού Λαμπρινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Νικόλαος Γεωργαντζόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Βασίλειος Βερτουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έννοια του «χρέους» στον Ηρόδοτο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έννοια του «χρέους» στον Ηρόδοτο
Περίληψη:
H παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την έννοια του «χρέους» στο έργο του Ηροδότου. Πρόκειται για ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχει υποστηριχθεί πως η ιστορική αφήγηση στον Ηρόδοτο είναι το αποτέλεσμα ανταποδοτικών πράξεων, θετικών και αρνητικών. Στόχος μoυ ήταν να εντοπίσω και να καταγράψω είδη υποχρεώσεων που απαντούν και στα εννέα βιβλία των Ιστοριών και έτσι να μελετηθεί από μια άλλη σκοπιά ο τρόπος με τον οποίο ο ιστορικός διαχειρίστηκε την έννοια του «χρέους» μέσα στο πλούσιο υλικό που μάς παρέδωσε. Στην προσπάθεια αυτή δεν περιορίστηκα στην επισήμανση χωρίων στα οποία υπάρχει σαφής αναφορά όρων που δηλώνουν οφειλή ενός μέρους προς κάποιο άλλο, αλλά καταγράφηκαν και εδάφια στα οποία η οφειλή λανθάνει μέσα σε φράσεις ή ευρύτερα νοήματα. Στα χωρία αυτά μελετήθηκαν οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές του συγγραφέα, προκειμένου να δειχθεί η δημιουργία, η ύπαρξη ή η ανταπόδοση μιας οφειλής. Από τα δεδομένα που συνελέγησαν φάνηκε ότι ο Ηρόδοτος στο μνημειώδες σύγγραμμά του δεν περιορίστηκε στην οικονομική διάσταση του «χρέους», αλλά διεύρυνε την έννοια σε περισσότερα πεδία ίσως για πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική πεζογραφία. Στο εκτενές σύγγραμμά του ο Ηρόδοτος θέλησε να αναδείξει μεταξύ άλλων τους γενεσιουργούς παράγοντες δημιουργίας οφειλών σε Ανατολή και Δύση στην αρχαία εποχή, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι τις κάθε λογής υποχρεώσεις τους και επεδίωκαν να είναι συνεπείς στην τήρηση των αρχών που τις διείπαν και τα αποτελέσματα που προκαλούνταν λόγω της ασυνέπειάς τους. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ιστορικός μέσα από αυτές τις αναφορές άλλοτε ανέδειξε πολλά κοινά στοιχεία που ένωναν τους Έλληνες και τους βαρβάρους, ενώ άλλοτε έκανε πιο διακριτή την πολιτισμική τους διαφοροποίηση. Τέλος, μέσα από τη μελέτη όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μπορεί να υποτεθεί ότι η αναφορά στην έννοια του «χρέους» εντάσσει και τον Ηρόδοτο στους συγγραφείς στους οποίους ασκήθηκε επιρροή από την προσωκρατική θεώρηση για την κοσμική ισορροπία και την επιστροφή των αρχέγονων στοιχείων στην πρώτη μορφή τους, καθώς αυτή η θεώρηση βρίσκει συχνά εφαρμογή στη δική του περίτεχνη κατασκευή, στην οποία δεσπόζει η κεντρική ιδέα πως η ανθρώπινη υψηλοφροσύνη, η υπέρμετρη ευτυχία και ο πλούτος προκαλούν εν τέλει τον φθόνο του θείου, που επεμβαίνει ώστε να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα ισορροπία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
χρέος, υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, καθήκον, ανταπόδοση, αμοιβαιότητα, ευεργεσία, δάνειο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
289
Αριθμός σελίδων:
112

ΧΟΝΔΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-11-28.