Διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού: Μια μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895447 62 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτης Γιώργος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πόταρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού: Μια μελέτη περίπτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού: Μια μελέτη περίπτωσης
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η ανάπτυξη και εξέλιξη της ταυτότητας ενός εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Αντλώντας θεωρητικά τα εργαλεία από το φιλοσοφικό έργο του Γάλλου στοχαστή Michael Foucault, στο παρόν πόνημα, η ταυτότητα, αποτελεί την «είσοδο» σε ένα χώρο και χρόνο για την παρατήρηση, την καταγραφή και κατανόηση των διαφορών στην συγκρότηση του υποκειμένου, στην βάση του λόγου, με σκοπό να εντοπίσει τι περιέχει και τι αποκλείει. Αποτελεί, δηλαδή, μια διερεύνηση της ίδιας της διαδικασίας και των τεχνολογιών της, που συγκροτεί και παράγει το υποκείμενο ως τέτοιο, προσανατολισμένη στο πεδίο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Υπό αυτό το πρίσμα η ταυτότητα δεν αποτελεί μια στατική και άχρονη κατάσταση αλλά μια εν’ εγρηγόρση διαδικασία συνεχούς μεταβολής και εξέλιξης εντός του πλαισίου αναφοράς της. Η μελέτη περίπτωσης αφορά έναν εκπαιδευτικό των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία σε περισσότερα από ένα σχολεία, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσα από μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με τον εκπαιδευτικό αλλά και μαγνητοσκοπήσεις κατά την διαδικασία της διδακτικής του πρακτικής στο σχολείο. Η ανάλυση που ακολουθείται είναι ποιοτική και στοχεύει να εντοπίσει, δίνοντας έμφαση στην ατομική προοπτική της διαμόρφωσης της ταυτότητας, τις τοποθετήσεις του υποκειμένου αναφορικά με τα αντικείμενα του λόγου του, τις διαφορές στην ηθική του συγκρότηση και τις μετατοπίσεις που αυτές επέφεραν στην πρακτική του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση,ταυτότητα,μαθηματικά,εκπαιδευτικός,δευτεροβάθμια,ποιοτική έρευνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
101
διπλωματική μαυρομμάτης.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο