Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά –η διάσταση του φύλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896276 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-31
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Βάσσιου Ανδριανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ/ΔΠΘ
Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια, Μαθηματικό Τμήμα/ ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Χρυσαυγή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μαθηματικό Τμήμα/ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά –η διάσταση του φύλου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά –η διάσταση του φύλου
Περίληψη:
Η εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» μελετάει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης αναφορικά με την επίδοση των δυο φύλων στα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, αφού ολοκληρώνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, προκύπτουν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα.
Σύμφωνα με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά;
 Υπάρχουν έμφυλες διαφορές στην επίδοση στα μαθηματικά και, αν ναι, σε ποιες βασικές μαθηματικές γνώσεις-δεξιότητες και ικανότητες εντοπίζονται;
 Υπάρχουν διαφορές στους λόγους που επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν τα δύο φύλα στα μαθηματικά και, αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι;
Τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζονται με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Μέσα από την ποσοτική ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
Με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθηματική επίδοση είναι κυρίως εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί ή γνωστικοί παράγοντες όπως η διδασκαλία, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, η προσπάθεια που καταβάλλουν καθώς και η υποστήριξη που δέχονται από τους γονείς τους. Εξίσου σημαντικοί είναι παράγοντες όπως το σχολικό εγχειρίδιο, το αναλυτικό πρόγραμμα και η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Ακολουθούν οι συναισθηματικοί παράγοντες και τα στοιχεία της προσωπικότητας των μαθητών. Αμέσως μετά, έρχονται οι οικογενειακοί παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας ή το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Τέλος, παράγοντες όπως το φύλο, η καταγωγή ή το θρήσκευμα παίζουν ελάχιστα ή καθόλου σημαντικό ρόλο.
Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και τις διαφορές ή τις ομοιότητες στην επίδοση αγοριών και κοριτσιών φάνηκε ότι αναδεικνύονται οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, αφού περίπου οι μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι συχνότερα τα αγόρια τα πάνε καλύτερα στα μαθηματικά. Μάλιστα, εντοπίζουν αυτή την υπεροχή τόσο στις αλγεβρικές και
8
γεωμετρικές ασκήσεις όσο και στη διεξαγωγή υπολογισμών ή την επίλυση προβλημάτων και την επίδοση στους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Τέλος, σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αποδίδει τις επιτυχίες των κοριτσιών στη συστηματική μελέτη και πειθαρχία τους και τις αποτυχίες τους στο άγχος που τα διακατέχει. Αντίθετα, όταν τα αγόρια δεν τα καταφέρνουν καλά στα μαθηματικά, αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, στη ζωηράδα και την απειθαρχία τους. Ωστόσο, δεν προέκυψε από την έρευνα ότι τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτερα στα μαθηματικά, γιατί είναι πιο έξυπνα, μια αντίληψη που φαίνεται να είναι ξεπερασμένη τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στο εξωτερικό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
φύλο, μαθηματική επίδοση, αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
76
αντιληψεις εκπαιδευτικων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο