Η διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων στη Θρησκευτική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του πλούτου και της φτώχειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897657 366 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ναζάρ Ναζίρ-Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Κορναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταύρος Γιαγκάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων στη Θρησκευτική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του πλούτου και της φτώχειας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων στη Θρησκευτική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του πλούτου και της φτώχειας
Περίληψη:
Τα επίμαχα ζητήματα απασχολούν την εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάδυση ακραίων κοινωνικών φαινομένων (φονταμενταλισμός, τρομοκρατία, άνοδος ακροδεξιών κομμάτων), σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική στροφή προς τα ζητήματα που απασχολούν την πραγματική ζωή, καθιστούν τη διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων απαραίτητη στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια, τα επίμαχα ζητήματα περιλαμβάνονται σε μία σειρά από επίσημα κείμενα, τα οποία ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο προσέγγισης τους στο σχολείο. Επιπλέον, φαίνεται ότι η διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη μαθησιακών ικανοτήτων, κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, ενώ σχετίζεται ιδιαίτερα με την καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. Τα παραπάνω αφορούν και τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ), εφόσον αυτή αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν πεδία ανάδυσης επίμαχων ζητημάτων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ελληνικής ΘΕ η διδασκαλία τους είναι σχετικά άγνωστη.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων στην ελληνική ΘΕ μέσα από το παράδειγμα του πλούτου και της φτώχειας. Για να επιτευχθεί αυτό, πέρα από τη βιβλιογραφική προσέγγιση του θέματος, περιγράφονται δύο ερευνητικές εφαρμογές: η πρώτη έγινε σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Αττικής, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για τη φτώχεια. Σε αυτό διερευνήθηκαν, μέσω ερωτηματολογίου, η ιεράρχηση των υλικών αναγκών και η διαχείριση ενός χρηματικού ποσού από τους μαθητές. Η δεύτερη ερευνητική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς θεολόγους από την Αθήνα, στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου επιμόρφωσης για τη διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων. Μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου πεντάβαθμης κλίμακας Likert, διερευνήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων, καθώς και οι επιφυλάξεις τους σχετικά με τις επάρκειές τους και τις προσωπικές τους απόψεις όταν καλούνται να διδάξουν κάποιο επίμαχο θέμα. Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ένταξη της διδασκαλίας επίμαχων ζητημάτων στη ΘΕ και οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριμένων διδακτικών και επιμορφωτικών προτάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά:
επίμαχα ζητήματα, Θρησκευτική Εκπαίδευση, διδακτική των Θρησκευτικών, πλούτος, φτώχεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
314
Αριθμός σελίδων:
226
Η διδασκαλία επίμαχων ζητημάτων στη ΘΕ_Το παράδειγμα του πλούτου και της φτώχειας.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο