Το μεθυλομαλονικό οξύ και η βιταμίνη Β12 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898818 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-06
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πολυτάρχου Καλή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Αντώνης Μανώλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2. Κωνσταντίνος Πάντος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3. Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
4. Κωνσταντίνος Τούτουζας του Παύλου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
5. Ιωάννης Παρίσης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
6. Κωνσταντίνα Αγγέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
7. Ιορδάνης Μουρούζης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μεθυλομαλονικό οξύ και η βιταμίνη Β12 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το μεθυλομαλονικό οξύ και η βιταμίνη Β12 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Περίληψη:
Υπόθεση: Η έλλειψη βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) ίσως να έχει υποεκτιμηθεί σε προηγούμενες κλινικές μελέτες. Τα υψηλά επίπεδα μεθυλμαλονικού οξέος (ΜΜΑ) έχουν αναδειχθεί από πολλές μελέτες ως πρώιμος δείκτης έλλειψης κοβαλαμίνης. Επιπλέον, το ΜΜΑ φαίνεται πως αποτελεί βιοδείκτη οξειδωτικού στρες και μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας. Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν στη βιβλιογραφία σχετικά με τα επίπεδα βιταμίνης Β12 και του ΜΜΑ σε ασθενείς με ΚΑ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθούν τα επίπεδα ΜΜΑ και βιταμίνης Β12 στο πλάσμα ασθενών με ΚΑ.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 105 διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην καρδιολογική κλινική με συμπτώματα και σημεία οξείας ΚΑ. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, το ιατρικό ιστορικό, οι συννοσηρότητες των ασθενών καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν πριν την εισαγωγή τους. Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς από ειδικό καρδιολόγο. Δείγμα αίματος ελήφθη κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών από την εισαγωγή τους και υπολογίστηκαν γενική αίματος, πλήρης βιοχημικός έλεγχος και επίπεδα βιταμίνης Β12, Ν τελικού τμήματος της προορμόνης του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου και ΜΜΑ. 51 υγιή άτομα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Αποτελέσματα: Το 43.8% των ασθενών με ΚΑ είχε αυξημένα επίπεδα ΜΜΑ, παρόλο που μόνο το 10.5% αυτών είχε έλλειψη βιταμίνης Β12, όπως ορίζεται από επίπεδα κοβαλαμίνης στο πλάσμα χαμηλότερα από 189 pg/ml. Η μέση τιμή του ΜΜΑ ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς με ΚΑ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (33.0±9.6 vs 19.3±6.3 ng/ml; p<0.001). Η διαφορά αυτή παρέμενε στατιστικά σημαντική όταν γινόταν συσχέτιση με την ηλικία, το φύλο, τα επίπεδα φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 στο πλάσμα και τη νεφρική λειτουργία (B =14.7 (9.6-19.7); p<0.001). Τα επίπεδα ΜΜΑ ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με οξεία απορρύθμιση χρόνιας ΚΑ σε σύγκριση με τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για οξεία πρωτοδιαγνωσθείσα ΚΑ (34.7±10.5 vs 30.7±7.8 ng/ml; p=0.036). Η ανάλυση γραμμικής συσχέτισης ανέδειξε σημαντική αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ ΜΜΑ και επίπεδων κοβαλαμίνης μόνο σε ασθενείς χωρίς συννοσηρότητες.

Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ΚΑ έχουν αυξημένα επίπεδα ΜΜΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αιτιολογίας και κατηγορίας ΚΑ ή παρουσίας συννοσηροτήτων, γεγονός που πιθανά υποδεικνύει υποκλινική έλλειψη βιταμίνης Β12. Είναι απαραίτητες περισσότερες και υψηλής ποιότητας κλινικές μελέτες ώστε να διερευνηθεί η παρουσία υποκλινικής έλλειψης κοβαλαμίνης καθώς και να διαλευκανθεί αν το ΜΜΑ αποτελεί βιοδείκτη οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με ΚΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αναιμία, Βιοδείκτης, Καρδιακή ανεπάρκεια, Μεθυλομαλονικό οξύ, Οξειδωτικό στρες, Βιταμίνη Β12
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
136
POLYTARCHOU KALI PhD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο