Ο ρόλος της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας (project) με αφόρμηση δύο λογοτεχνικά κείμενα στο εγχειρίδιο της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899567 146 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-18
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Αθανασακοπούλου Σοφία-Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντρίνια Χαρίκλεια, Καθηγήτρια, τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια, τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Κράνης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας (project) με αφόρμηση δύο λογοτεχνικά κείμενα στο εγχειρίδιο της Α΄ τάξης Γυμνασίου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας (project) με αφόρμηση δύο λογοτεχνικά κείμενα στο εγχειρίδιο της Α΄ τάξης Γυμνασίου.
Περίληψη:
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα παραδοσιακά μαθήματα διδασκαλίας και χρονολογείται διεθνώς από τη δεκαετία του 1970. Η συνήθης μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην απόκτηση γνώσεων εντός της σχολικής αίθουσας, καθώς επικρατεί η άποψη ότι ο εγγραμματισμός οδηγεί στη δραστηριοποίηση.
Η παρούσα εργασία θέτει τη Λογοτεχνία ως εργαλείο διαμεσολάβησης των περιβαλλοντικών γνώσεων, εστιάζοντας στα σύμβολα που μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές υπέρ της προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος. Σκοπός της σύνδεσης Λογοτεχνίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η συναισθηματική εμπλοκή του διδασκόμενου με συγκεκριμένους τόπους και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή του.
Ως πλέον κατάλληλες προκρίνονται οι μέθοδοι Φρενέ και «το σχέδιο εργασίας/ project», επειδή ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στη διδασκαλία του μαθήματος και να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις που τους αφορούν. Στόχος της Λογοτεχνίας είναι η ερμηνεία του κόσμου στη βάση των ήδη κτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων και οι παραπάνω μέθοδοι επιτρέπουν οι προαναφερθείσες γνώσεις και δεξιότητες να αξιοποιηθούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή του σχεδίου εργασίας, φροντίζει να εμψυχώνει τους μαθητές για την περάτωση αυτού, διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και ελεύθερη έκφραση, λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των διάφορων επιστημονικών αντικειμένων, αλλά πάντα ο ρόλος του παραμένει διακριτικός.
Το παρόν πόνημα περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο project με αντικείμενο τη ρύπανση των ακτών από τον ανθρώπινο παράγοντα γενικότερα και τις πετρελαιοκηλίδες ειδικότερα, με αναφορές στην Αττική, ώστε να λειτουργήσει ως οδηγός έρευνας και για μαθητές που διαβιούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και αντιμετωπίζουν παρόμοια περιβαλλοντικά ζητήματα. Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας έχει το πλεονέκτημα ότι συνδέει τη μάθηση με την εμπειρία, την απόκτηση γνώσεων με τον πειραματισμό. Σκοπός του project είναι οι μαθητές να το αξιολογήσουν συγχρόνως ως διασκεδαστικό και εποικοδομητικό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, μέθοδος Φρενέ, project, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
89
athanasakopoulou_master_thesis_2020.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο