Μελέτη της ενεργότητας του ενισχυτή AR1 του καρδιακού δείκτη Nkx2.5 σε βλαστικά κύτταρα μυός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2903478 123 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-04-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τουρκοδημήτρη Μαγδαληνή-Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μαυρογιάννη Δέσποινα, Μέλος ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαναγιώτου Κωσταντίνος, Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας, ΙΙΒΕΑΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της ενεργότητας του ενισχυτή AR1 του καρδιακού δείκτη Nkx2.5 σε βλαστικά κύτταρα μυός
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της ενεργότητας του ενισχυτή AR1 του καρδιακού δείκτη Nkx2.5 σε βλαστικά κύτταρα μυός
Περίληψη:
Μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας οργάνων για μεταμοσχεύσεις, έχει καταφέρει να δημιουργήσει in vivo διάφορους ιστούς και όργανα, κάνοντας χρήση της τεχνικής της συμπληρωματικότητας της βλαστοκύστης. Στα πλαίσια της προσπάθειας της ερευνητικής ομάδας του Κ. Παπαναγιώτου να σχηματίσει αλλογενή καρδιά σε ποντίκια, προτείνεται –αντί της συμπληρωματικότητας της βλαστοκύστης- να χρησιμοποιηθούν δύο γενετικά τροποποιημένες κυτταρικές σειρές εμβρυικών βλαστικών κυττάρων εκ των οποίων η μία θα συνεισφέρει σε καρδιακούς ιστούς και η άλλη σε μη καρδιακούς ιστούς στο αναπτυσσόμενο χιμαιρικό έμβρυο. Για να δημιουργηθούν οι δυο αυτές κυτταρικές σειρές, θα κατασκευαστεί εργαστηριακά από μια αλληλουχία DNA, η οποία θα εισαχθεί με τη μέθοδο CRISPR στο γενετικό τόπο Hip11 του γονιδιώματος των mESC (αλληλουχία-δότη και αλληλουχία-δέκτη). Το Nkx2-5 είναι ο πρώτος γνωστός δείκτης της καρδιακής γενεαλογίας, ενώ ο AR1 είναι το πρώτο ρυθμιστικό στοιχείο του γονιδίου Nkx2.5 που ενεργοποιείται στο καρδιογενές μεσόδερμα την ημέρα Ε7.5. Και οι δύο αλληλουχίες που θα δημιουργηθούν θα εμπεριέχουν τον ενισχυτή του Nkx2.5, AR1. Είναι πολύ σημαντικό για την πειραματική διαδικασία να μην υπάρχει έκφραση του AR1 νωρίτερα από το φυσιολογικό δηλαδή την ημέρα Ε7.5, καθώς η πρόωρη έκφραση θα πυροδοτήσει μια σειρά ενεργειών που θα οδηγήσουν σε θάνατο τα κύτταρα που θα λάβουν την αλληλουχία-δέκτη. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή των πλασμιδίων ελέγχου, των πλασμιδίων δηλαδή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να μελετηθεί η ενεργότητα του καρδιακού ενισχυτή AR1 του γονιδίου Nkx2.5.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αναγεννητική ιατρική, Βλαστοκύτταρα, Μεταμόσχευση οργάνων, Συμπληρωματικότητα βλαστοκύστης, Καρδιά, Ενισχυτής AR1, Γονίδιο Nkx2.5, CRISPR, Γενετικός τόπος Hip11
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
123
Αριθμός σελίδων:
107
Μελέτη της ενεργότητας του ενισχυτή AR1 του καρδιακού δείκτη Nkx2.5 σε βλαστικά κύτταρα μυός.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο