ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: Θέσεις εμφάνισης/εξόρυξης, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917270 266 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-24
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τζεφέρης Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταματάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ,
Επιβλέπων
β) Μέλφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Μέλος
γ) Ξενίδης Ανθιμος, Καθηγητής , Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ,
Μέλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: Θέσεις εμφάνισης/εξόρυξης, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: Θέσεις εμφάνισης/εξόρυξης, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι θέσεις εξόρυξης (πάνω από 90, αρχαίες αλλά και νεότερες) αλλά και οι εμφανίσεις μαρμάρου της περιοχής της χερσονήσου Μάνης, Λακωνικής και Μεσσηνιακής. Καταρτίζεται πλήρης κατάλογος και διαμορφώνεται λεπτομερής χάρτης με γεωγραφικές συντεταγμένες, φωτογραφικό υλικό αλλά και τεκμηρίωση περί της εξορυκτικής δραστηριότητας αλλά και της διαχρονικής χρήσης του μαρμάρου Μάνης σε διάφορα έργα τέχνης και τεχνουργήματα . Ειδικότερα αποτυπώνεται η περιοχή του Προφήτη Ηλία Δημαρίστικων Ανατολικής Μάνης για την εξόρυξη-αποκομιδή του ερυθρού μαρμάρου. Η καταγραφή των χώρων εξόρυξης επιτρέπει την άρση αμφισβητήσεων στην ιστορική διαδρομή των μαρμάρων Μάνης, ειδικότερα αναφορικά με την προέλευση του Nero Antico.
Επίσης γίνεται ορυκτολογική, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση 27 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων με την οποία ταυτοποιήθηκε γεωχημικά το μάρμαρο Μάνης εκτιμώντας το είδος και το μέγεθος των περιεχομένων ορυκτών, τον ιστό, την υφή, την κατάσταση εξαλλοίωσης αλλά και τους ισοτοπικούς λόγους δ18O και δ13C. Η συμπλήρωση και με άλλα κρίσιμα δεδομένα, κυρίως η εξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων ως προς την δυνατότητα προοπτικών αξιοποίησής τους. Τέλος, γίνονται και ορισμένες προτάσεις που αφορούν την εκλεκτική εξόρυξη με ανάπτυξη μικρής κλίμακος μονάδων με σκοπούς καθαρά πολιτιστικούς, οι οποίες θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλα ιστορικά μάρμαρα του τόπου μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λατομεία Μάνης, ερυθρό μάρμαρο Μάνης, τεφρόμαυρο μάρμαρο Μάνης, Λίθος Λακωνικός, Λίθος Ταινάριος, Μάνη, Λακωνία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
290
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-06-24.

Διπλωματική Εργασία 2020 -TELIKO.pdf
70 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-06-24.