Αλκοόλ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πρότυπα κατανάλωσης και σχετιζόμενοι παράγοντες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917436 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σκυλακάκη Αμαλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλκοόλ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πρότυπα κατανάλωσης και σχετιζόμενοι παράγοντες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αλκοόλ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πρότυπα κατανάλωσης και σχετιζόμενοι παράγοντες
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη σωματική υγεία του ατόμου, ενώ οι συνέπειες της χρήσης του διαφεύγουν από την ατομική σφαίρα, εμφιλοχωρώντας στην κοινωνική και τη δημόσια. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως βασική είσοδος του γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας, οφείλει να είναι προετοιμασμένη για να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί το πρόβλημα.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του επιπολασμού του αλκοόλ και των προτύπων κατανάλωσης του στους ασφαλισμένους του TYΠET (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).
Υλικό – Μεθοδολογία: Η έρευνα έγινε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ιατρικών επισκέψεων στα ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΤΥΠΕΤ. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το AUDIT για τη μέτρηση του αλκοόλ και η κλίμακα Fagerström για την εξάρτηση από το κάπνισμα.
Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (84,1%) βρέθηκε να καταναλώνει αλκοόλ, σε μικρές όμως ποσότητες και με μικρή συχνότητα. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη φορά που ερωτήθηκαν για τη δική τους χρήση αλκοόλ. Από τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αλκοόλ με το κάπνισμα αλλά όχι με άλλη μεταβλητή. Αντιθέτως, καταγράφηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας του καπνίσματος με το επίπεδο υγείας και το φύλο.
Συμπεράσματα: Αν και ο επιπολασμός του αλκοόλ στον συγκεκριμένο πληθυσμό είναι μεγαλύτερος του καπνίσματος, το κάπνισμα φαίνεται να επιδρά περισσότερο αρνητικά στην υγεία. Παράλληλα, η απουσία ανίχνευσης και προληπτικού ελέγχου οφείλει να προβληματίσει το φορέα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αλκοόλ, Πρότυπα κατανάλωσης, Κάπνισμα, Audit, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
106

amalia_skylakaki_dissertation.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.