Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν: διακειμενικότητα και ειδολογική εξέλιξη στα exempla feminarum στην Ύστερη Αρχαιότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917628 46 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-02
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου Μαρία-Ανδρονίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια, τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Γραμματική Κάρλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη, επίκουρη καθηγήτρια, τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν: διακειμενικότητα και ειδολογική εξέλιξη στα exempla feminarum στην Ύστερη Αρχαιότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν: διακειμενικότητα και ειδολογική εξέλιξη στα exempla feminarum στην Ύστερη Αρχαιότητα
Περίληψη:
Το θέμα της εργασίας είναι η προσέγγιση και η ανάγνωση του επιταφίου λόγου του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν (Λόγος 8), και η ανάγνωση του γυναικείου προτύπου της Γοργονίας μέσα στον λόγο. Μέσα από αυτήν την ανάγνωση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ότι ο Γρηγόριος συνδιαλέγεται σε βάθος με την αρχαία ελληνική αλλά και ρωμαϊκή παράδοση τόσο ως προς το ρητορικό είδος του επιταφίου λόγου, όσο και ως προς τη λογοτεχνική παράδοση του γυναικείου προτύπου. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά και εύληπτα η παράδοση του εγκωμίου όπως αυτό αναπτύχθηκε στον αρχαίο ελληνικό επιτάφιο και στη ρωμαϊκή laudatio funebris. Έπειτα, προσδιορίζεται η λατινική παράδοση του γυναικείου προτύπου μέσα από έξι κείμενα αναφοράς (laudatio Turiae, laudatio Murdiae, consolatio ad Marciam, consolatio ad Helviam. Plinii ep. 3.16, 5.16) τα οποία είναι καίρια για να γνωρίσουμε την παράδοση που παρέλαβε ο Γρηγόριος πριν οικοδομήσει και ο ίδιος το πρότυπο της Γοργονίας. Στη συνέχεια, ο επιτάφιος λόγος του Γρηγορίου αναλύεται και εξετάζεται ειδολογικά και ιδεολογικά, ώστε να συναχθούν τα σημεία στα οποία συναντιέται με την προγενέστερη παράδοση αλλά και αυτά στα οποία προβάλλει πρωτοποριακά τις εκχριστιανισμένες του επιλογές στο είδος του επιταφίου και στο γυναικείο πρότυπο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, επιτάφιος λόγος, Γοργονία, laudatio funebris, exempla feminarum
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
99

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-01-03.