Κλιτικές αντωνυμίες στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917875 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-01
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μπάνου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, καθηγήτρια, τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Σπυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής, τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Παναρέτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλιτικές αντωνυμίες στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλιτικές αντωνυμίες στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Περίληψη:
Προηγούμενες έρευνες γύρω από τις γραμματικές ικανότητες ελληνόφωνων παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) ηλικίας 5-8 ετών (Terzi et al. 2014, 2016) εντόπισαν ήπιο έλλειμμα στην κατανόηση και παραγωγή των κλιτικών αντωνυμιών. Μεταγενέστερη, ωστόσο, έρευνα (Terzi et al. 2017) δεν κατάφερε να εντοπίσει αντίστοιχες διαφορές σε περιβάλλον αφήγησης, εφόσον τόσο η ομάδα με ΔΑΦ όσο και η ομάδα ελέγχου τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) εμφάνισαν εξίσου χαμηλές επιδόσεις. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα κατά πόσο μια ανάλογη έρευνα σε μεγαλύτερες ηλικίες θα έδινε παρόμοια αποτελέσματα. Η παρούσα έρευνα διερευνά αυτό το ενδεχόμενο εξετάζοντας την παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών σε περιβάλλον αφήγησης σε 31 παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 6;05–8;04 (μέση ηλικία: 7;07) και 31 παιδιά ΤΑ, αντιστοιχισμένα ηλικιακά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στον αριθμό των κλιτικών αντωνυμιών και των αμφίσημων – ακατάλληλων χρήσεων τους αλλά και στις ιδιαίτερες κειμενικές συνθήκες παραγωγής τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε μία μόνο από τις μετρήσεις: τη χρήση από τα παιδιά με ΔΑΦ περισσότερων κλιτικών αντωνυμιών χωρίς σημείο αναφοράς στα συμφραζόμενα. Περαιτέρω διερεύνηση στη μόνη διαφορά που εμφανίστηκε στην έρευνα υποδεικνύει, ενδεχομένως, πραγματολογικά αίτια. Ωστόσο, όπως και στους Terzi et al. (2017), τα ποσοστά αμφίσημων χρήσεων είναι εξίσου υψηλά και στις δύο ομάδες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον εντοπισμό ελλείμματος σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κλιτικές αντωνυμίες, αφήγηση, παραγωγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
66
Κλιτικές αντωνυμίες στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος-1.pdf (1006 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο