ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926057 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παππού Χαρίκλεια-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρου Παναγιώτα, Ερευνήτρια Α΄ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
Καραλής Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ράλλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ
Περίληψη:
Η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη του συμπλέγματος των Β βιταμινών, η οποία συμμετέχει, τόσο στον άνθρωπο όσο και σε άλλους οργανισμούς, σε ένα ευρύ φάσμα μεταβολικών διεργασιών που σχετίζονται κυρίως με τη γλυκονεογένεση, τη σύνθεση των λιπαρών οξέων και τον καταβολισμό της διακλαδισμένης αλυσίδας των αμινοξέων. Κατά συνέπεια η έλλειψη βιοτίνης στον ανθρώπινο οργανισμό έχει ως αποτέλεσμα διάφορες σοβαρές ασθένειες που σχετίζονται κυρίως με το νευρικό σύστημα και το δέρμα, καθώς και με την ανάπτυξη του οργανισμού. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης αξιόπιστων και ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση ή/και τον ποσοτικό προσδιορισμό της βιοτίνης, καθότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται το επίπεδο της βιοτίνης στο ανθρώπινο σώμα, ειδικά στις έγκυες γυναίκες, στα παιδιά και στα άτομα με διαβήτη, κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενζυμικής δεσμευτικής μεθόδου ανταγωνιστικού τύπου σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης. Για τον σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν αρχικά διάφορα δεσμευτικά αντιδραστήρια, ένα πολυκλωνικό αντίσωμα αίγας, ένα πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού και η στρεπταβιδίνη. Διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας στρεπταβιδίνη σημασμένη με υπεροξειδάση της ραπανίδος ως δεσμευτικό αντιδραστήριο. Ακολούθως βελτιστοποιήθηκαν όλες οι παράμετροι της μεθόδου με κριτήρια τόσο την απόλυτη τιμή του αναλυτικού σήματος όσο και την ευαισθησία ανίχνευσης. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε ήταν ταχεία (συνολική διάρκεια 1 ώρα), ευαίσθητη και ακριβής, με όρια ανίχνευσης εφάμιλλα ή χαμηλότερα μεθόδων της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, το όριο ανίχνευσης σε ανθρώπινο ορό ήταν 0.5 pmol/mL. Ως εκ τούτου η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των επιπέδων βιοτίνης σε ανθρώπινο ορό αίματος του οποίου οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 0.78 έως 3.43 pmol/mL, όπως δείχθηκε με την ανάλυση δειγμάτων ανθρώπινου ορού. Επίσης δείχθηκε ότι η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τον προσδιορισμό των επιπέδων βιοτίνης σε βιταμινούχα σκευάσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
βιοτίνη, αντίσωμα κατά της βιοτίνης, στρεπταβιδίνη, προσδιορισμός ανταγωνιστικού τύπου, ανθρώπινος ορός αίματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
136

ΧΑΡΑ ΠΑΠΠΟΥ τελικό.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.