Το «Εκπαιδευτικό Δράμα» (Drama in Education) στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931508 253 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κουστουράκης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάριος Κουκουνάρας – Λιάγκης, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ (Επιβλέπων).
Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ (Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής).
Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής).
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το «Εκπαιδευτικό Δράμα» (Drama in Education) στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το «Εκπαιδευτικό Δράμα» (Drama in Education) στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ασχολείται με την χρήση του εκπαιδευτικού δράματος (Theatre in Education) στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας της χρήσης του εκπαιδευτικού δράματος στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας στα πλαίσια της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας διερευνήθηκε με βάση την επίδραση που έχει σε σύγκριση με την άμεση διδασκαλία, στην ανάπτυξη της σχολικής θρησκευτικής γνώσης. Και τούτο μέσα από τη διδασκαλία του Εκκλησιολογικού δόγματος στην Θεματική Ενότητα «Κοινότητα» που διδάσκεται στη Α΄ Λυκείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τη μελέτη αυτή ήταν: (α) Ποιος είναι ο βαθμός θρησκευτικότητας των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα; (β) Υπάρχει διαφορά στην επιτυχία των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μεταξύ της διδασκαλίας που αξιοποιεί διδακτικά το Εκπαιδευτικό Δράμα και της άμεσης διδασκαλίας στη Θρησκευτική Εκπαίδευση; (γ) Κατά πόσον διαφοροποιούνται οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για την Εκκλησία από την επίδραση της διδακτικής αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Δράματος; Και (δ) κατά πόσον η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας σχετίζεται με την αξιολόγηση της αξίας της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης από τους μαθητές; Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα τμήματα της Α’ Λυκείου δύο Λυκείων της Αττικής. Σε καθένα από αυτά τα Λύκεια στο ένα τμήμα εφαρμόστηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δράματος (πειραματική ομάδα) και στο άλλα τμήμα εφαρμόστηκε η άμεση διδασκαλία (ομάδα ελέγχου). Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων εφαρμόστηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Και τούτο διότι αξιοποιήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία της παρατήρησης κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων, του ερωτηματολογίου πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις και της ημιδομημένης συνέντευξης σε ομάδες εστίασης. Τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της ερευνητικής εργασίας εδειξαν ότι: (α) η μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τη διδακτική διαδικασία καθώς επηρεάζει την άποψη που έχουν οι μαθητές για το μάθημα της Θρησκευτικής Εκπαίδευση. (β) Η χρήση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού δράματος συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός παραγωγικού κλίματος μάθησης, μέσα στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο ενεργά και με μεγαλύτερη ευχαρίστηση στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύγκριση με την εφαρμογή της άμεσης διδασκαλίας. Και (γ) αν και δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και μετά το μάθημα στις αντιλήψεις των μαθητών όλων των τμημάτων για την Εκκλησία, οι μαθητές των πειραματικών ομάδων πέτυχαν υψηλότερου επιπέδου προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποκτώντας θρησκευτικές γνώσεις με βιωσιμότητα στο χρόνο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά:
Θρησκευτική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό Δράμα, Θεολογία, Σχολική Θρησκευτική Γνώση, Κονστρουκτιβιστική Μάθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
208
Αριθμός σελίδων:
219
Koustourakis.Nikolaos-dissertation.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο