Άγχος και κατάθλιψη νέων πατέρων πριν και μετά τον τοκετό, δεσμός με το νεογνό και σχέση ζευγαριού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932282 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γιαννιού Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστογιώργος Στυλιανός, Αναπληρωτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη νέων πατέρων πριν και μετά τον τοκετό, δεσμός με το νεογνό και σχέση ζευγαριού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη νέων πατέρων πριν και μετά τον τοκετό, δεσμός με το νεογνό και σχέση ζευγαριού
Περίληψη:
Εισαγωγή. Η μετάβαση στην πατρότητα αποτελεί μια προσαρμοστική περίοδο για τους νέους πατέρες με νέα δεδομένα και συχνά συνδέεται με αύξηση των επιπέδων τόσο του άγχους όσο και της κατάθλιψης, και μάλιστα σε συνδυασμό με την εμφάνιση του περιγεννητικού άγχους και της κατάθλιψης στη σχέση με τη σύντροφό τους αλλά και στη σχέση με το νεογνό τους. Σκοπός. Σκοπός της μελέτης είναι να μετρήσει τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης πριν και μετά τον τοκετό σε νέους πατέρες και να εντοπίσει τη συσχέτιση αυτών τόσο με την σχέση που έχουν αναπτύξει με την σύντροφό τους όσο και με την σχέση που έχουν αναπτύξει με το νεογνό κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Μέθοδος. Ως δείγμα επιλέχθηκαν ογδόντα (80) νέοι πατέρες, εξυπηρετούμενοι ενός Κέντρου Ημέρας για την περιγεννητική φροντίδα, ηλικίας 30-53 χρονών. Προγεννητικά, η διεξαγωγή της έρευνας βασίστηκε στην χορήγηση των κλιμάκων Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) και Dyadic Adjustment Scale (DAS). Μεταγεννητικά, τόσο στους 3 όσο και στους 6 μήνες, χορηγήθηκαν οι κλίμακες Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) και Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ). Αποτελέσματα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης φάνηκε ότι τα επίπεδα του περιγεννητικού άγχους στους πατέρες αυξάνονται μετά τον τοκετό (Μ.Ο. = 12.7 προγεννητικά και Μ.Ο. = 19.48 στους 3 μήνες μεταγεννητικά, p ≤.001) , γεγονός που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί για την περιγεννητική κατάθλιψη. Επιπροσθέτως, στην μεταγεννητική περίοδο τα συμπτώματα κατάθλιψης μειώνονται από τους 3 στους 6 μήνες. Το άγχος των πατέρων ήταν υψηλότερο στους 3 μήνες και χαμηλότερο στους 6 μήνες μεταγεννητικά, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην βιβλιογραφία. Το εύρημα αυτό, όμως, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικό για τις υποκλίμακες του καταστασιακού και του ιδιοσυγκρασιακού άγχους, παρά μόνο για τη συνολική βαθμολογία του. Παράλληλα, έγινε κατανοητό ότι τόσο το άγχος όσο και η κατάθλιψη συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την δυαδική προσαρμογή και προγεννητικά και μεταγεννητικά. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι πατέρες με λιγότερο άγχος είχαν καλύτερο δεσμό με το νεογνό τους μεταγεννητικά. Εξαίρεση αποτελεί το καταστασιακό άγχος στους 3 μήνες μεταγεννητικά που βρέθηκε οριακά στατιστικά σημαντικό. Όμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για την κατάθλιψη σε σχέση με τον δεσμό με το νεογνό αλλά μόνο στους 6 μήνες μετά τον τοκετό. Τέλος, βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της δυαδικής προσαρμογής και του μεταγεννητικού δεσμού από κοινού στο άγχος στους 3 μήνες μεταγεννητικά μόνο στη συνολική βαθμολογία του άγχους (b = -.02, 95% C.I. = -.04, -.01) και στην υποκλίμακα του καταστασιακού άγχους (b = -.04, 95% C.I. = -.06, -.01). Όμοια, βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της δυαδικής προσαρμογής και του μεταγεννητικού δεσμού από κοινού στα επίπεδα της κατάθλιψης στους 3 μήνες μετά τον τοκετό (b = -.01, 95% C.I. = -.02, -.006). Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι πατέρες κατά την περιγεννητική περίοδο είναι ψυχικά επιβαρυμένοι και φανερώνουν την ανάγκη περαιτέρω μελέτης του περιγεννητικού άγχους και της κατάθλιψης στους πατέρες στον ελληνικό πληθυσμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιγεννητικό πατρικό άγχος, Περιγεννητική πατρική κατάθλιψη, Σχέση ζευγαριού, Δεσμός πατέρα-νεογνού
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
94

Διπλωματική εργασία_Γιαννιού Δήμητρα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-09.