Η ασφάλεια ως λόγος ματαίωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933053 55 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Δημητρέλου Παναγούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουσκουνά Μεταξία, Επίκουρη Καθηγήτρια Δικαίου ΕΕ, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ασφάλεια ως λόγος ματαίωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ασφάλεια ως λόγος ματαίωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την διττή λειτουργία της ασφάλειας στην ενωσιακή έννομη τάξη, αφενός ως λόγο απόκλισης και αφετέρου ως λόγο ενοποίησης. Η εργασία έχει ως στόχο να διαπιστώσει αν οι διαδικασίες της απόκλισης και της ενοποίησης θέτουν τελικά κοινούς στόχους ως προς την επιδίωξη της ασφάλειας, παρά τον αντιθετικό νομικό μηχανισμό τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκή ένωση, ασφάλεια, ελεύθερη κυκλοφορία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
84

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕE.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.