Η απόδειξη στις φορολογικές διαφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934363 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μικέδη Μαριάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η απόδειξη στις φορολογικές διαφορές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η απόδειξη στις φορολογικές διαφορές
Περίληψη:
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία προσέγγιση των ζητημάτων απόδειξης στις φορολογικές διαφορές, όχι μόνο από πλευράς δικονομικού δικαίου, αλλά και σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι κανόνες που διέπουν την απόδειξη, ήτοι το αντικείμενο της απόδειξης, το βάρος απόδειξης και η κατανομή του βάρους απόδειξης στις φορολογικές διαφορές. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση των κανόνων απόδειξης με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ζήτημα της έμμεσης απόδειξης και του επιπέδου απόδειξης. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την αποδεικτική διαδικασία ενώπιον της φορολογικής διοίκησης και ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων και, τέλος, παρουσιάζονται τα αποδεικτικά μέσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Φορολογικό, Απόδειξη, Δικονομία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
55

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.pdf
726 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.