Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε μαθητές που δέχονται σχολικό εκφοβισμό λόγω του σωματικού τους βάρους - μία συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936008 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευανθία Σακελλάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Ντιάνα Χαρίλα, Μέλος Εργαστηριακού-Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε μαθητές που δέχονται σχολικό εκφοβισμό λόγω του σωματικού τους βάρους - μία συγχρονική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε μαθητές που δέχονται σχολικό εκφοβισμό λόγω του σωματικού τους βάρους - μία συγχρονική μελέτη
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού που σχετίζονται με το σωματικό βάρος. Δείγμα ευκολίας 178 εκπαιδευτικών συλλέχθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Το δείγμα συλλέχθηκε με δύο τρόπους, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και μέσω προσωπικής επαφής με τους ερωτώμενους. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του δείγματος και των απαντήσεων τους στο κυρίως μέρος της έρευνας. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS22.0. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε μεγάλη πλειοψηφία ενημερωμένοι για το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία που σχετίζεται με το σωματικό βάρος. Επίσης έδειξαν ότι το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού λόγω του σωματικού βάρους αποτελεί ένα έντονο πρόβλημα στα σχολεία και γι’αυτό πρέπει να δημιουργηθούν στρατηγικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού οι οποίες θα στοχεύουν στην προστασία των μαθητών από το να γίνονται θύματα εκφοβισμού για το βάρος τους. Οι εκπαιδευτικοί επίσης προτείνουν πολιτικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης τους καθώς και τον εκσυγχρονισμό του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών. Οι προτάσεις τους συμπεριλαμβάνουν επίσης και τη συνεργασία με τις οικογένειες των παιδιών και εστιάζουν στην πρόληψη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολικός εκφοβισμός, Σωματικό βάρος, Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
75

Διπλωματική εργασία Παπανικολάου Δέσποινα.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.