Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936296 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τίτλος:
Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2015
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Εκδότης:
Άθως-Αθ. Σταμούλης
ISBN:
978-960-495-186-4
Λέξεις-κλειδιά:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.