Παιδιατρικές κλινικές μελέτες: ρυθμιστικό πλαίσιο, προκλήσεις και ηθικά ζητήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936308 23 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σκορδίλη Δήμητρα-Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστάθιος Καστρίτης, αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μαγδαλινή Μήγκου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Σεργεντάνης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παιδιατρικές κλινικές μελέτες: ρυθμιστικό πλαίσιο, προκλήσεις και ηθικά ζητήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παιδιατρικές κλινικές μελέτες: ρυθμιστικό πλαίσιο, προκλήσεις και ηθικά ζητήματα
Περίληψη:
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των παιδιατρικών κλινικών μελετών. Το ορόσημο που σηματοδότησε την αρχή της σύγχρονης παιδιατρικής κλινικής έρευνας, με προσοχή στον καθορισμό των κατάλληλων απαιτήσεων και δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό, αντιπροσωπεύει η εισαγωγή των διεθνών κανονισμών για τα παιδιατρικά υποκείμενα. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν οριστεί ανεξάρτητα στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά σύμφωνα με τις ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε το Διεθνές Συμβούλιο Εναρμόνισης (ICH).
Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τα ζητήματα περί ηθικής και τις προκλήσεις των παιδιατρικών κλινικών δοκιμών. Η ηθική και δεοντολογία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας, από τη σύλληψη μιας ιδέας έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. Η παιδιατρική κλινική έρευνα έχει πολλαπλές ηθικές επιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος στη δύσκολη διαδικασία της εκτέλεσης των παιδιατρικών κλινικών δοκιμών. Αυτές οι επιπτώσεις αποτελούν το επίκεντρο όλων των κανονισμών που έχουν εφαρμοστεί για αυτό το θέμα και βρίσκονται υπό συνεχή βελτίωση και εφαρμογή καθώς εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες γκρίζες περιοχές.
Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο προσπάθησα να μεταφέρω στον αναγνώστη μια πιο λεπτομερή επισκόπηση των φραγμών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή μιας παιδιατρικής κλινικής δοκιμής και πρότεινα εφικτούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών, ελπίζοντας ότι αυτός ο ανεπαρκώς αναπτυγμένος κλάδος της φαρμακευτικής έρευνας μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να οδηγήσει στην επιτυχή επισήμανση νέων θεραπειών για τον παιδιατρικό πληθυσμό.
Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την επιδημιολογία, τη φυσική ιστορία, τις επιπλοκές και τη διαχείριση της οξείας μέσης ωτίτιδας στον παιδιατρικό πληθυσμό και στη συνέχεια αναλύεται η κλινική δοκιμή με τίτλο: «μια ελεγχόμενη κλινική μελέτη με εικονικό φάρμακο αντιμικροβιακής αγωγής για οξεία μέση ωτίτιδα», προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής θεραπείας σε παιδιά με οξεία μέση ωτίτιδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδιατρικές, Κλινικές μελέτες, Ρυθμιστικό πλαίσιο, Προκλήσεις, Ηθικά ζητήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
85

Skordili Dimitra Evangelia Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.