Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της αποδυνάμωσης δικαιώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936524 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ζευκιλής Ορέστης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μεντής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια, Νομική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της αποδυνάμωσης δικαιώματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της αποδυνάμωσης δικαιώματος
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των προϋποθέσεων και συνεπειών της αποδυνάμωσης δικαιώματος η οποία παριστά μια ειδικότερη μορφή καταχρηστικής άσκησης. Μετά τη σύντομη εισαγωγή (§1) επιχειρείται η ανίχνευση των δικαιοπολιτικών ερεισμάτων της αποδυνάμωσης(§2), ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση της προβληματικής αλλά και η ερμηνευτική προσέγγιση τόσο των κριτηρίων όσο και των συνεπειών κατάφασης της αποδυνάμωσης. Η συμπερίληψη ή μη των φυσικών ελευθεριών (§3) στην παρούσα προβληματική αναδεικνύει δε το εκτόπισμα της αποδυνάμωσης στον έννομο βίο. Η αναφορά σε αλλοδαπές έννομες τάξεις (§4-§5) παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ διευκολύνει τη μελέτη των προϋποθέσεων (§6) και των έννομων συνεπειών (§7) που θα παρουσιαστούν με αναφορές και σε νομολογιακά παραδείγματα, ώστε να είναι ευχερέστερη η κατανόησή τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο (§8) επιχειρούμε τη σταχυολόγηση συμπερασμάτων, με αναφορά σε νομικές αρχές που αξιώνουν την εφαρμογή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αποδυνάμωση δικαιώματος, καταχρηστική άσκηση, ΑΚ 281, προϋποθέσεις , συνέπειες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
36
Διπλωματική Εργασία-Ορέστης Ζευκιλής.pdf (498 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο