Συστηματική ανασκόπηση: Επίδραση του προγράμματος αποκατάστασης στη διαστολική λειτουργία στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936696 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κιόκας Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σεραφείμ Νανάς, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, Ε.Ε.Π., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση: Επίδραση του προγράμματος αποκατάστασης στη διαστολική λειτουργία στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση: Επίδραση του προγράμματος αποκατάστασης στη διαστολική λειτουργία στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είκοσι έξι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία παραμένει μια βασική αιτία θανάτου παρά τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση. Περίπου 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν διατηρημένο κλάσμα εξώθησης με τον επιπολασμό της ΗFpEF να υπολογίζεται στο 1,5 – 5,5% του γενικού πληθυσμού. Η παθοφυσιολογία της δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως αφού ενοχοποιούνται μηχανισμοί που αφορούν όλες τις καρδιακές κοιλότητες, τη συστολική και διαστολική λειτουργία, τα αγγεία και τη μικροκυκλοφορία και τους σκελετικούς μύες. Η διάγνωσή της βασίζεται στο ιστορικό, το ηχωκαρδιογράφημα μελετώντας τη διαστολική λειτουργία και τα νατριουρητικά πεπτίδια. Συνεπώς λόγω της ετερογένειας καμία φαρμακευτική παρέμβαση δε βελτιώνει τα συμπτώματα, τις νοσηλείες και την πρόγνωση των ασθενών. Η άσκηση, ωστόσο μέσω δομημένου προγράμματος αποκατάστασης βελτιώνει την αερόβια ικανότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών με HFpEF.
ΣΚΟΠΟΣ: Να μελετηθεί η επίδραση της άσκησης στη διαστολική δυσλειτουργία των ασθενών με HFpEF.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Συστηματική αναζήτηση βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, PEDro και CENTRAL για την ανεύρεση τυχαιοποιημένων μελετών που να έχουν δημοσιευθεί έως το Δεκέμβριο 2020 και να αφορούν την επίδραση της άσκησης στη διαστολική λειτουργία ασθενών με HFpEF. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν diastolic function, diastolic dysfunction, diastolic heart failure, heart failure with preserved ejection fraction, exercise, training και cardiac rehabilitation. Εξαιρέθηκαν μελέτες που δεν ήταν γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. Η συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες PRISMA και η ποιοτική τους αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κλίμακα PEDro.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψαν συνολικά 400 αναφορές ενώ κρίθηκαν κατάλληλες τελικά 7 μελέτες βάσει των κριτηρίων εισαγωγής και αποκλεισμού. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 65 έτη ενώ στην πλειονότητά τους ήταν παχύσαρκοι (BMI>30kg/m2), σταδίου NYHA II/III και η αρτηριακή υπέρταση ήταν η κύρια συννοσηρότητα. Το πρόγραμμα άσκησης περιελάμβανε κυρίως αερόβια άσκηση με περπάτημα ή ποδηλάτηση. Η διάρκεια της άσκησης κυμαινόταν από 20 – 60 λεπτά με συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα και διάρκεια προγράμματος από 12 – 24 εβδομάδες. Οι περισσότερες μελέτες εφάρμοσαν μέτριας έντασης συνεχή άσκηση. Η άσκηση φάνηκε να μην επιδρά στους περισσότερους δείκτες διαστολικής λειτουργίας όπως αυτοί μετρήθηκαν με το ηχωκαρδιογράφημα. Σε καμία μελέτη η άσκηση δε βελτίωσε το κύμα Ε, το κύμα Α και το χρόνο ισοογκωτικής χάλασης. Σε μία μελέτη βρέθηκε να βελτιώνει το λόγο Ε/Α, το χρόνο επιβράδυνσης του κύματος Ε και την ταχύτητα του μιτροειδικού δακτυλίου e’, ωστόσο στο σύνολο των υπολοίπων μελετών δεν υπήρχε καμία επίδραση. Κάποιες βασικές μελέτες δείχνουν θετικές επιδράσεις στις πιέσεις πλήρωσης με το λόγο Ε/e’, ενώ ο LAVI μετρήθηκε μόνο σε μία μελέτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η άσκηση στους ασθενείς με HFpEF βελτιώνει την αερόβια ικανότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως βελτιώνει τη διαστολική λειτουργία. Θετική επίδραση ίσως να έχει στις πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας. Μηχανισμοί που αφορούν τη χρονότροπη ανεπάρκεια και τους περιφερικούς μύες είναι πιθανό να εμπλέκονται στην ευεργετική επίδραση της άσκησης. Ωστόσο, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά, καθώς περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαστολική λειτουργία, Διαστολική δυσλειτουργία, Άσκηση, Αποκατάσταση, Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, Διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
74
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο