Η χρήση αντιβίωσης σε παραγωγικά ζώα, ως παράμετρος διατροφικής επιβάρυνσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2937461 23 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Παντερή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Αφροδίτη Νόννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χαρίκλεια Γακιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Αγρογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Θυμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση αντιβίωσης σε παραγωγικά ζώα, ως παράμετρος διατροφικής επιβάρυνσης.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση αντιβίωσης σε παραγωγικά ζώα, ως παράμετρος διατροφικής επιβάρυνσης.
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη, πραγματεύεται την εκτίμηση της επικινδυνότητας της διατροφικής πρόσληψης καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών, μέσω του χοιρινού κρέατος στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό, διερευνήθηκε η παρουσία καταλοίπων σε χοίρειο μυϊκό ιστό 45 αντιμικροβιακών ουσιών, που χρησιμοποιούνται στην κοινή κτηνιατρική πρακτική, από εννέα κατηγορίες φαρμάκων: τετρακυκλίνες, κινολόνες, μακρολίδια, αντιβιοτικά β-λακτάμες, σουλφοναμίδια, αμινογλυκοσίδες, τριμεθοπρίμη και τιαμουλίνη. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας πραγματοποιήθηκε συνδυάζοντας δεδομένα διατροφικής κατανάλωσης και των υπολειμματικών συγκεντρώσεων που ανιχνεύθηκαν με χημική ανάλυση, σε ωμό χοιρινό κρέας. Η διατροφική έκθεση προσδιορίζεται συσχετίζοντας διατροφικές συνήθειες μιας ομάδας πληθυσμού με τα επίπεδα των καταλοίπων στο χοιρινό κρέας. Με τον τρόπο αυτό, μπορέσαμε να υπολογίσουμε την Εκτιμώμενη Ημερήσια Πρόσληψη, ως ποσοστό της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης, των ανιχνευόμενων ουσιών. Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε σε ενήλικες άντρες και γυναίκες άνω των 20 χρόνων, παιδιά 6-9 χρονών και έφηβους 10-17 χρονών. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη αξιολόγησης της πληθυσμιακής έκθεσης σε αντιμικροβιακά κατάλοιπα κτηνιατρικής χρήσης που γίνεται στην Κύπρο, μέσω της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εκτίμηση κινδύνου, Αντιμικροβιακά φάρμακα, Κτηνιατρικά κατάλοιπα, Ανάλυση τροφίμων, Ανάλυση φαρμάκων, Κύπρος, Χοιρινό
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
266
Αριθμός σελίδων:
242
Δ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ_Διδακτορική Διατριβή.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο