Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Παρατηρώντας την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία μελέτη περίπτωσης

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940673 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Τίτλος:
Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Παρατηρώντας την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία μελέτη περίπτωσης
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο άρθρο παρουσιάζεται έρευνα που διενεργήθηκε (2017-18) με σκοπό να αποτυπώσει τον βαθμό εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευμένους και επιμορφωμένους θεολόγους-μέντορες που συνεργάζονται με το Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας. Πραγματοποιήθηκε με Φύλλα Παρατήρησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι
σε ένα μεγάλο βαθμό η διδακτική προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών αλλάζει.
Έτος δημοσίευσης:
2019
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης,
Γιώργος Γκρίλης
Περιοδικό:
ΜΕΝΤΟΡΑΣ
Εκδότης:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τόμος:
17-18
Σελίδες:
25-54
Λέξεις-κλειδιά:
Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, Φύλλα Παρατήρησης της Διδασκαλίας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης Μέντορας Τεύχη.pdf (653 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο