Η Απόρριψη της Αίτησης και η Παύση των Εργασιών της Πτώχευσης λόγω Έλλειψης Περιουσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942962 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπέτζιος Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής - ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Π. Μαστρομανώλης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής - ΕΚΠΑ
Χριστίνα Κ. Λιβαδά, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής - ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Απόρριψη της Αίτησης και η Παύση των Εργασιών της Πτώχευσης λόγω Έλλειψης Περιουσίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Απόρριψη της Αίτησης και η Παύση των Εργασιών της Πτώχευσης λόγω Έλλειψης Περιουσίας
Περίληψη:
Η εργασία εξετάζει έναν από τους συνηθέστερους λόγους μη εκπλήρωσης του πρωταρχικού σκοπού της πτώχευσης, που είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη. Αυτός είναι η ανεπάρκεια της περιουσίας του οφειλέτη να καλύψει τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο νόμος, σε αυτές τις περιπτώσεις, επέλεξε να αποτρέπεται τόσο η έναρξη όσο και η εξακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτό, είναι η απόρριψη της αίτησης πτώχευσης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης επαρκούς περιουσίας του οφειλέτη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Πτώχευση, Απόρριψη αίτησης, Παύση εργασιών πτώχευσης, Συγγνωστός, Οφειλέτης, Περιουσία Οφειλέτη, Ανεπάρκεια Περιουσίας Οφειλέτη.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
69

Διπλωματική Μπέτζιος_Submitted.pdf
15 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-23.