«Οι κήρυκες της ιδέας του έθνους»: Παλαιοί Πολεμιστές, Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου στην Ελλάδα (1912–1940)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2943304 237 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μακρής Αλέξανδρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δήμητρα Λαμπροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευάγγελος Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δέσποινα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Οι κήρυκες της ιδέας του έθνους»: Παλαιοί Πολεμιστές, Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου στην Ελλάδα (1912–1940)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Οι κήρυκες της ιδέας του έθνους»: Παλαιοί Πολεμιστές, Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου στην Ελλάδα (1912–1940)
Περίληψη:
Την επαύριο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα εκατομμύρια των βετεράνων και των συγγενών των πεσόντων αποτελούσαν μία νέα καινοφανή και πολυπληθή κοινωνική κατηγορία στις πρώην εμπόλεμες χώρες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα. Οι παλαιοί πολεμιστές αποτέλεσαν έναν πυλώνα της κοινωνικής ιστορίας του Μεσοπολέμου, ωστόσο στη χώρα μας βρίσκονται εν πολλοίς στη λήθη της Ιστορίας. Η πορεία βεβαίως αυτών δεν ήταν εξαρχής αυτονόητη, αλλά ακολούθησε μία πολυκύμαντη διαδρομή.
Το μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσας έρευνας εξεταζόμενο την περίοδο 1912–1940 κυρίως μέσα από τρεις οπτικές: α΄) τους προνοιακούς μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν για τους παλαίμαχους, β΄) τις δραστηριότητες των συλλόγων που αυτοί ίδρυσαν, και γ´) το διεθνές πλαίσιο σε Βαλκάνια, Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, εξετάστηκαν επιμέρους όψεις της ιστορίας των παλαιών πολεμιστών. Αφενός, η συμμετοχή των Ελλήνων παλαιμάχων στις τέσσερις διεθνείς παλαιοπολεμιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν μεσοπολεμικά (Διεθνής των Παλαιών Πολεμιστών, FIDAC, CIAMAC, CIP), αφετέρου τη θέση των βετεράνων στη συγκρότηση και αναπαραγωγή της θεσμικής μνήμης των Εθνικών Πολέμων στη μεσοπολεμική Ελλάδα. Αυτές οι όψεις μας βοήθησαν –πιστεύουμε– να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για τις αντιλήψεις, τις τάσεις, τις πολιτικές νοοτροπίες των παλαιμάχων, αλλά και τη στάση που διαμόρφωσε το Κράτος και η κοινωνία απέναντι τους.
Η διδακτορική έρευνα επεκτείνεται σε ποικίλες πτυχές της κοινωνικής ιστορίας του Μεσοπολέμου καθώς οι παλαιοί πολεμιστές αλληλοεπιδρούσαν με πολυάριθμα σύγχρονα φαινόμενα. Όλα αυτά εξετάζονται ταυτόχρονα με πυκνές αναφορές στις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις διότι μία σταθερή επιδίωξη της παρούσας έρευνας είναι η ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στο διεθνές πλαίσιο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
παλαιοί πολεμιστές, ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βετεράνοι, κράτος πρόνοιας, οργανώσεις, μνήμη του πολέμου, Διεθνής των Παλαιών Πολεμιστών, ΚΚΕ, επαγγελματική αποκατάσταση, αγροτική μεταρρύθμιση, έφεδροι, εφεδρική ψήφος, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία, Μεσοπόλεμος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
3362
Αριθμός σελίδων:
1059
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-15.

Διδακτορικό. Αλέξανδρος Μακρής. Οι κήρυκες της ιδέας του έθνους. Παλαιοί Πολεμιστές (1912-1940) (Τελικό).pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-15.