Νεότερες-στοχευμένες από του στόματος θεραπείες για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου και μελλοντικές προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943404 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-26
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κουστένης Κανέλλος-Ραφαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα)
Ευστάθιος Καστρίτης , Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Σεργεντάνης, Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νεότερες-στοχευμένες από του στόματος θεραπείες για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου και μελλοντικές προοπτικές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νεότερες-στοχευμένες από του στόματος θεραπείες για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου και μελλοντικές προοπτικές
Περίληψη:
Τα Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) περιλαμβάνουν τη νόσο Crohn (NC) και την ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) και αποτελούν μια χρόνια - αυτοάνοση διαταραχή της γαστρεντερικής οδούς με ποικίλης βαρύτητας κλινικές εκδηλώσεις. Παλιότερα, η θεραπεία τους βασιζόταν αποκλειστικά στη χορήγηση αμινοσαλικυλικών, κορτικοστεροειδών και ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την εφαρμογή των βιολογικών παραγόντων, έχει επιτευχθεί η τροποποίηση της φυσικής πορείας της νόσου σε ασθενείς με βαριά εκδήλωση αυτής. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις θεραπείες και σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την ανάπτυξη μικρών, στοχευμένων και αποτελεσματικών από του στόματος μοριακών φαρμάκων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παράθεση διαφορετικών μοριακών μονοπατιών μέσω του οποίου δρουν αυτά τα φάρμακα και των σημαντικότερων ευρημάτων από τις κλινικές μελέτες τους φάσης ΙΙ και ΙΙΙ. Από αυτά σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης είναι οι αναστολείς Janus kinase (JAK) υποδοχέων και οι τροποποιητές του υποδοχέα σφιγγοσίνης (S1P). Το tofacitinib (αναστολέας JAK) πήρε πρόσφατα έγκριση για θεραπεία μέτριας-βαριάς ΕΚ και άλλοι JAK αναστολείς (filgotinib, upadacitinib) έχουν δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα από μελέτες φάσης ΙΙ. Αντίστοιχα, δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας έχουν προκύψει για το ozanimod και etrasimod (τροποποιητές S1P υποδοχέα), το AJM-300 (ανταγωνιστή υποδοχέα ιντεγκρινών), το LT-02 (τροποποιημένης αποδέσμευσης φωσφατιδυλοχολίνη) και το Morgensen (αναστολέας πρωτεΐνης SMAD7) με ορισμένα από αυτά να ελέγχονται σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ. Παράλληλα, αρκετοί ακόμα από του στόματος παράγοντες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και κλινικών δοκιμών. Επομένως, αναμένεται σύντομα να εμπλουτιστεί η θεραπευτική φαρέτρα των ΙΦΝΕ με νεότερες, στοχευμένες, από του στόματος μοριακές θεραπείες, πέραν των παρεντερικώς χορηγούμενων βιολογικών θεραπειών, με απώτερο σκοπό την ύφεση της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΙΦΝΕ, Mικρά μόρια, Aπό του στόματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
48

Koustenis Kanellos Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.