Η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών ως δείκτης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943559 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-20
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Βικτωρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Λυκερίδου - Αβραμιώτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, ΠΑΔΑ
Κλαίρη Γουρουντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, ΠΑΔΑ
Κωνσταντίνα Γαϊτάνου, Πλοίαρχος (ΥΝ), Τμήμα Νοσηλευτικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών ως δείκτης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών ως δείκτης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το κλειδί για την κατανόηση της συνολικής ποιότητας της περίθαλψης σε οποιοδήποτε υγειονομικό σύστημα είναι τα θετικά σχόλια των ασθενών καθώς και η κριτική τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της μέτρησης της ικανοποίησης ασθενών σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η απόδειξη εκ των αποτελεσμάτων της μελέτης πως η αυξημένη βαθμολογία της ικανοποίησης αποτελεί δείκτη ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσιο στρατιωτικό νοσοκομείο σε μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Αττικής. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίου ικανοποίησης, με κλειστές απαντήσεις με τη μορφή της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των συμμετεχόντων καθώς και το βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών 7 διαστάσεων φροντίδας από την αναφερόμενη μονάδα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 184 ασθενείς (γυναίκες και άντρες) που είναι δικαιούχοι των στρατιωτικών νοσοκομείων από τον Απρίλιο του ’19 έως τον Ιανουάριο του ’20. Το ερωτηματολόγιο είναι του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες ικανοποίησης. Η εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι εμφανής καθώς ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s a κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα άνω του αποδεκτού ορίου.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δημόσιου στρατιωτικού νοσοκομείου του Ν. Αττικής, κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ως προς τις 7 διαστάσεις φροντίδας που ελέγχθηκαν παρατηρήθηκε ποσοστό ικανοποίησης από 92.3% έως 98.9% στη Γενική Εξυπηρέτηση, από 90.1% έως 93.4% ως προς το Διοικητικό Προσωπικό, από 94.5% μέχρι 98.4% ως προς τη Μαιευτική/Νοσηλευτική φροντίδα, από 60.1 έως 87.6% ως προς την Ταχύτητα Εξυπηρέτησης, 96.7 % έως 97.3% ως προς τις Κλινικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις, 94.0% έως 98.9% ως προς τις εντυπώσεις από την Ιατρική φροντίδα και 71.7% έως 98.4% ως προς την Υποδοχή – Περιβάλλον. H καλύτερη βαθμολογία εντοπίστηκε στις διαστάσεις ‘Σεβασμός ανθρώπινης αξιοπρέπειας’ και ‘Συμπεριφορά των ιατρών’ ενώ η πιο χαμηλή βαθμολογία παρατηρήθηκε στην ‘Τήρηση προγραμματισμένης ώρας ραντεβού’ και στο ‘Χρόνο αναμονής μέχρι την επίσκεψη στον ιατρό’. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο μόρφωσης επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών και μάλιστα αντίστροφα.
Συμπεράσματα: Η μέτρηση ικανοποίησης ασθενών όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται σαν μια σημαντική διάσταση της ποιότητας ιδιαίτερα στη θεραπεία για υπογονιμότητα. Η ικανοποίηση ασθενών δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο μέτρο ελέγχου της ποιότητας αλλά βασικό σκοπό της διοίκησης κάθε Νοσηλευτικού Οργανισμού καθώς είναι χρήσιμος δείκτης ποιότητας για τους διευθυντές, το διοικητικό συμβούλιο και όσους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων των υπηρεσιών υγείας. Η διαπίστωση δυσαρέσκειας των ασθενών στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου σε κάποιους τομείς, βοηθά την ομάδα ποιότητας να θέσει διορθωτικές ενέργειες προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Ικανοποίηση ασθενούς, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
105

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ τελικο (no borders).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-04-21.