Οι υποχρεώσεις εγκατάστασης POS και δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στη φορολογική διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943904 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μαρκουλάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παρασκευή Μουζουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι υποχρεώσεις εγκατάστασης POS και δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στη φορολογική διαδικασία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι υποχρεώσεις εγκατάστασης POS και δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στη φορολογική διαδικασία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη υποχρέωσης εγκατάστασης POS καθώς και η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από την σκοπιά της φορολογικής διαδικασίας. Θα αναλύσουμε παρακάτω το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση αυτή και το σκοπό για τον οποίο ετέθη μέσα από την οικεία νομοθεσία (ν. 4446/2016). Σκοπός του συγκεκριμένου νόμου ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ανατάξουν την εθνική οικονομία, θα επαναφέρουν την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που αποστέρησαν δημόσια έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί προς την ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών και ιδιαιτέρως των περισσότερο αδυνάμων. Στο πιο πάνω πλαίσιο, στόχος του νόμου ήταν η δημιουργία μιας συγκροτημένης δέσμης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εισάγονται μέτρα διεύρυνσης της αποδοχής ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από τις επιχειρήσεις, ώστε η χώρα να ωφεληθεί από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και ανακτήσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ανταποκρίνεται επιπλέον σε ένα διαρκές αίτημα της αγοράς και των θεσμικών φορέων της, εξορθολογίζοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), αίροντας στρεβλώσεις πολλών ετών. Επιπρόσθετα, ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα συνεκτικό μηχανισμό για τη συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, δια μέσου των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010 (εγχώριων ή αλλοδαπών) που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων. Το μέτρο θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών με οργανωμένο τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ένα σύγχρονο πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
pos, επαγγελματικός λογαριασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
55
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ.pdf (859 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο