Διπλωματία και πόλεμος στο ύστερο Βυζάντιο: Η εξωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2946969 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-08
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σοφία Μεργιαλή-Σαχά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Αντωνία Κιουσοπούλου, Καθηγήτρια
Κατερίνα Νικολάου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διπλωματία και πόλεμος στο ύστερο Βυζάντιο: Η εξωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διπλωματία και πόλεμος στο ύστερο Βυζάντιο: Η εξωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341)
Περίληψη:
Η άνοδος του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου στον θρόνο ως μονοκράτορας το 1328 σήμανε μία μικρή αλλά φωτεινή περίοδο για τη βυζαντινή εξωτερική πολιτική. Κατά τη βασιλεία του (1328-1341) η αυτοκρατορία ήρθε αντιμέτωπη με τις επεκτατικές κινήσεις των γειτονικών βαλκανικών βασιλείων της Σερβίας και της Βουλγαρίας, την επιθετικότητα και εξάπλωση, στην περίπτωση των Οθωμανών, των τουρκαμανικών εμιράτων, την απειθαρχία των Γενουατών αρχόντων της Χίου και της Νέας Φώκαιας, καθώς επίσης και τις επιτακτικές χρηματικές απαιτήσεις των Βενετών, τις τάσεις ανυποταξίας των ημιαυτόνομων αλβανικών φυλών της αυτοκρατορίας και, τέλος, με το ενδεχόμενο εισβολής στρατευμάτων των Μογγόλων της Χρυσής Ορδής. Ο Ανδρόνικος Γ΄ κράτησε ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο με την παπική αυλή και την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ενώ κατάφερε να ενσωματώσει τα εδάφη της ηγεμονίας της Ηπείρου, φέρνοντας εις πέρας έναν από τους πάγιους στόχους της παλαιολόγειας εξωτερικής πολιτικής.
Χειριζόμενος, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τις δυνάμεις που είχε διαθέσιμες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάνοντας περιορισμένη αλλά εύστοχη χρήση της διπλωματίας αναγέννησε για τελευταία φορά την ισχύ της αυτοκρατορίας. Ο Ανδρόνικος Γ΄ στην σχετικά μικρή περίοδο βασιλείας του ηγήθηκε πολλών εκστρατειών μεσαίας και μικρής κλίμακας, αμυντικού και επιθετικού χαρακτήρα προβαίνοντας όχι μόνο στη σχετική διατήρηση των συνόρων της αυτοκρατορίας αλλά και στην τελευταία σημαντική επέκτασή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος, βυζαντινή αυτοκρατορία, βυζαντινή εξωτερική πολιτική, διπλωματία, πόλεμος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
291
Αριθμός σελίδων:
102

Μιχαηλίδης Διπλωματική Εργασία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.