Η Επεξεργασία των Δομών Αναφορικής Δέσμευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: η Επίλυση της Αντωνυμικής Αμφισημίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2948484 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Βασίλειος Σπυρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Σπυριδούλα Μπέλλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επεξεργασία των Δομών Αναφορικής Δέσμευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: η Επίλυση της Αντωνυμικής Αμφισημίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Επεξεργασία των Δομών Αναφορικής Δέσμευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: η Επίλυση της Αντωνυμικής Αμφισημίας
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους μηχανισμούς επίλυσης αντωνυμικής αμφισημίας των κενών και εκπεφρασμένων αντωνυμιών σε θέση υποκειμένου για την Ελληνική σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής λειτουργικότητας χρησιμοποιώντας μια χρονομετρική δοκιμασία αντιστοίχισης πρότασης και εικόνας. Συμμετείχαν 10 ελληνόφωνα παιδιά με ΔΑΦ που είχαν ως ομάδα αντιστοιχηθεί ως προς τη χρονολογική ηλικία με 10 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου. Με βάση τα αποτελέσματα, τα άτομα με ΔΑΦ διέφεραν από την αντίστοιχη ομάδα τυπικής ανάπτυξης ως προς τον τρόπο που επιλύουν την αντωνυμική αμφισημία. Οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά ως προς τα σημεία αναφοράς που επέλεξαν και για τους δύο τύπους αντωνυμιών, ενώ σημείωσαν διαφορετικούς χρόνους στα στάδια της χρονομετρικής δοκιμασίας. Για την ερμηνεία των προτιμήσεων των δύο ομάδων στα πιθανά σημεία αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι θεωρίες της Κεντρικότητας (Centering Theory) και της Στρατηγικής Θέσης του Σημείου Αναφοράς (Position of Antecedent Strategy), ενώ για τους χρόνους που σημειώθηκαν στη χρονομετρική διαδικασία αλλά και για τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της βιβλιογραφίας για το γενικότερο έλλειμμα του πληθυσμού με ΔΑΦ στη διαδικασία της νοητικοποίησης (mentalizantion), τη γνωστική φορτίου (cognitive load) αλλά και τη μνήμη εργασίας (working memory). Συμπεραίνεται πως τα άτομα με ΔΑΦ διαφέρουν από τα αντίστοιχα άτομα ΤΑ ως προς τους μηχανισμούς επίλυσης αντωνυμικής αμφισημίας. Ακόμη, φαίνεται πως η διαδικασία επίλυσης αντωνυμικής αμφισημίας δυσκολεύει περισσότερο τα άτομα της ομάδας ΔΑΦ, ενώ βασικό κριτήριο για την επιλογή σημείου αναφοράς είναι το ελάχιστο επεξεργαστικό κόστος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
διαταραχή αυτιστικού φάσματος, αντωνυμική αμφισημία, γλωσσική επεξεργασία, γλωσσικές διαταραχές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
00
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
89
Διπλωματική Αλεξανδρή Χριστίνα 1058.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο