Μικροδομή και Μακροδομή στις Αφηγήσεις Αυτιστικών και Χαρισματικών Παιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2958290 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-27
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσίνιβιτς Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διονύσιος Γούτσος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελένη Παναρέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μικροδομή και Μακροδομή στις Αφηγήσεις Αυτιστικών και Χαρισματικών Παιδιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μικροδομή και Μακροδομή στις Αφηγήσεις Αυτιστικών και Χαρισματικών Παιδιών
Περίληψη:
Παρότι πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην εξέταση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με μη τυπική ανάπτυξη, η εξέταση της χαρισματικότητας έχει μείνει στο περιθώριο. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει ομοιότητες μεταξύ χαρισματικών και αυτιστικών παιδιών τόσο ως προς τις γλωσσικές, όσο και ως προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ωστόσο, καμία έρευνα μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε ενδελεχή σύγκριση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών αυτών. Στόχος, επομένως, της παρούσας έρευνα, αποτελεί η εξέταση και σύγκριση των αφηγηματικών ικανοτήτων 20 αυτιστικών και 20 χαρισματικών ελληνόγλωσσων παιδιών, τόσο ως προς την μακροδομή, όσο και ως προς την μικροδομή των αφηγήσεων. Η αφηγηματική τους ικανότητα εξετάσθηκε μέσω του Edmonton Narrative Norms Instrument. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα χαρισματικά παιδιά παράγουν πιο περίπλοκες δομικά αφηγήσεις από τα αυτιστικά παιδιά, καθώς και ότι χρησιμοποιούν περισσότερες λέξεις που δηλώνουν κρίση του ομιλητή. Επίσης, τα χαρισματικά παιδιά βρέθηκε ότι έχουν καλύτερη επίδοση στην χρήση υποταγμένου λόγου. Πέρα από τα παραπάνω, βρέθηκε ότι το φύλο, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο καθώς και οι δείκτες αυτισμού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης των αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών και των δύο ομάδων. Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη συμβάλλει στην υφιστάμενη βιβλιογραφία καλύπτοντας ένα ερευνητικό κενό, ενισχύοντας προηγούμενα ευρήματα, καθώς και παρέχοντας δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διάγνωση και διαφοροποίηση αυτών των δύο διαταραχών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
αυτισμός, χαρισματικότητα, αφηγηματικές ικανότητες, ψυχογλωσσολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
84
Διπλωματική.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο