Αναφορικές Προτάσεις σε ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2961191 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κολοκυθά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Καθηγητής, Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή
Σπυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή
Μαρκόπουλος Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναφορικές Προτάσεις σε ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναφορικές Προτάσεις σε ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει την κατανόηση Αναφορικών προτάσεων Αντικειμένου (ΑΑ) από 80 ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (μέσης ηλικίας 6,4 ετών) και την επίδραση της ομοιότητας ή απόκλισης των φ-χαρακτηριστικών της κεφαλής της αναφορικής πρότασης και του παρεμβολέα στις επιδόσεις τους. Η θεωρία της Σχετικοποιημένης Ελαχιστότητας (ΣΕ) (Rizzi, 1990) έχει αξιοποιηθεί στην ψυχογλωσσολογία για την εξήγηση φαινομένων παρεμβολής στις Αναφορικές Προτάσεις (ΑΠ) και της ασυμμετρίας στην κατάκτηση δομών υποκειμένου και αντικειμένου. Η εκδοχή της που εξετάζει την εσωτερική δομή του παρεμβολέα (featural RM) έχει δείξει ότι μεγαλύτερη ομοιότητα με την κεφαλή δυσκολεύει περισσότερο τα παιδιά, χωρίς να αποκλείεται η αυξημένη δυσκολία να οφείλεται σε μεγαλύτερο επεξεργαστικό κόστος (Friedmann et al., 2009∙ Adani et al., 2010∙ Belletti et al., 2012 κ.α.). Δεδομένων συγκεκριμένων ευρημάτων για την επίδραση γένους, πτώσης και αριθμού χορηγήθηκαν στα παιδιά και σε μια ομάδα ελέγχου 20 ενηλίκων ΑΑ, στις οποίες η κεφαλή της αναφορικής και ο παρεμβολέας συμφωνούν ή διαφοροποιούνται ως προς αυτά τα φ-χαρακτηριστικά. Συγχρόνως, ελέγξαμε με δύο σταθμισμένα εργαλεία την ρέουσα νοημοσύνη και το προσδεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών. Βρέθηκε ότι η συμφωνία ή ασυμφωνία στο γένος, την πτώση και τον αριθμό επιδρά σημαντικά στην κατανόηση των ΑΑ από τα παιδιά, η οποία επίσης συσχετίζεται με την ρέουσα νοημοσύνη τους. Η συγκέντρωση περισσότερων λαθών στην συνθήκη συμφωνίας των τριών χαρακτηριστικών επαληθεύει την ΣΕ, αν και η σημαντική επίδραση του γένους και της πτώσης δεν επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες με συμμετέχοντες μικρότερης ηλικίας. Προτείνεται ότι τα ευρήματα μπορούν να εξηγηθούν από τον συνδυασμό της ΣΕ και επεξεργαστικών προσεγγίσεων που αποδίδουν την μεγάλη δυσκολία σε αυξημένο επεξεργαστικό κόστος, ενώ για τις αποκλίσεις με προηγούμενες έρευνες προτείνεται περαιτέρω εξέταση των επιμέρους αναπτυξιακών σταδίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
ψυχογλωσσολογία, αναφορικές προτάσεις, τυπική ανάπτυξη, δομές αντικειμένου, Σχετικοποιημένη Ελαχιστότητα, κατανόηση, φ χαρακτηριστικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
96
Κολοκυθά_Ιωάννα_Διπλωματική_εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο