Νοηματοδότηση της έννοιας της συνάρτησης ως συμμεταβολής μέσω της περιοδικότητας από μαθητές Β΄ Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2961933 60 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ξυλάς Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ψυχάρης Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νοηματοδότηση της έννοιας της συνάρτησης ως συμμεταβολής μέσω της περιοδικότητας από μαθητές Β΄ Λυκείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νοηματοδότηση της έννοιας της συνάρτησης ως συμμεταβολής μέσω της περιοδικότητας από μαθητές Β΄ Λυκείου
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα μελετάμε συνδυαστικά τις έννοιες της συνάρτησης ως συμμεταβολή και της περιοδικότητας. Οι παραπάνω εξετάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων μοντελοποίησης που αξιοποιούν αυθεντικές καταστάσεις, προσομοίωση μοντέλων και ψηφιακά εργαλεία με τη συμμετοχή μαθητών B΄ Λυκείου. Αρχικά, οι μαθητές πειραματίστηκαν με ένα φυσικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει ένα περιοδικό φαινόμενο, στο οποίο κλήθηκαν να αναγνωρίσουν εμπειρικά την μεταβολή ποσοτήτων καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της περιοδικότητας. Στη συνέχεια, μοντελοποίησαν τη ρεαλιστική κατάσταση στο ψηφιακό περιβάλλον Geogebra με σκοπό να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και εν τέλει να εξελίξουν τα νοήματα τους σχετικά με τις δυο έννοιες. Παράλληλα, στην παρούσα εργασία, διερευνούμε τη συμβολή των διαθέσιμων χειραπτικών και ψηφιακών εργαλείων στην νοηματοδότηση της περιοδικής συμμεταβολής. Τα επεισόδια αναλύονται με βάση το θεωρητικό πλαίσιο Μαθηματικών Πεδίων Εργασίας και τις τρεις διαστάσεις, την εργαλειακή, την σημειωτική και τη διαλογική. Από την ανάλυση των δεδομένων, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές σημείωσαν σταδιακή πρόοδο όσον αφορά τη νοηματοδότηση των δύο εννοιών. Επιπλέον, ανέπτυξαν εννοιολογικές συνδέσεις, τόσο κατά τη μετάβασή τους από το ένα πεδίο εργασίας στο άλλο, όσο και μέσα στο ίδιο το πεδίο. Τέλος, οι μαθητές αξιοποίησαν τα διαθέσιμα εργαλεία και σε συνδυασμό με την χρήση συμβόλων και αναπαραστάσεων ανέπτυξαν τα αρχικά τους νοήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Συνάρτηση, Συμμεταβολή, Περιοδικότητα, Αυθεντικές Καταστάσεις, Μαθηματικά Πεδία Εργασίας, Χειραπτικά και Ψηφιακά εργαλεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
103
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική εργασία Ξυλάς Νικόλαος.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.