Σύνθεση και μελέτη παραμαγνητικών συμπλόκων ανοιχτής στοιβάδας Cr(II) με Ν-ετεροκυκλικά καρβένια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962508 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Δανοπούλου Μαρία-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Α. Δανόπουλος, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτης Κυρίτσης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατρίνα Παρασκευοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και μελέτη παραμαγνητικών συμπλόκων ανοιχτής στοιβάδας Cr(II) με Ν-ετεροκυκλικά καρβένια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση και μελέτη παραμαγνητικών συμπλόκων ανοιχτής στοιβάδας Cr(II) με Ν-ετεροκυκλικά καρβένια
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική διατριβή, περιγράφονται τα αποτελέσματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού, ανοιχτής-στοιβάδας Cr(II) (d4) τρι-υποκατεστημένων παραμαγνητικών συμπλόκων, χρησιμοποιώντας ως υποκαταστάτες μια σειρά από Ν−ετεροκυκλικά καρβένια. Τα καρβένια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το IMes = 1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidene, IPr = 1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-ylidene, CAACMe2 = 5,5-dimethyl-3,3-dimethyl-2-(2′,6′-diisopropylphenyl)-pyrrolidine-1-ylidene και IPr* = 1,3-bis(2,6-dibenzhydryl-4-methylphenyl)imidazol-2-ylidene όπου το καθένα διαφέρει ως προς τις στερεοηλεκτρονιακές τους ιδιότητες (σ-δοτικότητα, π-δεκτικότητα και μέγεθος).
Συνολικά συντέθηκαν εννέα σύμπλοκα του τύπου [Cr(II)Χ2Y] όπου Υ = NHC και Χ = −CH2C6H5 και –N(SiMe3)2 ομάδα, εκ των οποίων οι επτά είναι πρωτότυπες. Τα σύμπλοκα είναι παραμαγνητικά και υιοθετούν επίπεδη τριγωνική γεωμετρία, γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς το CrII είναι σχετικά ασταθές σε γεωμετρίες χαμηλού αριθμού συναρμογής. Επιπλέον, συντέθηκε ένα νέο συμμετρικό τετραπυρηνικό σύμπλοκο [(Cr(κΝ,μ2−Ν(SiMe3)(SiMe2(κC,μ’2−CH2)))4] κατόπιν θερμολύσεως του [Cr(N(SiMe3)2)2)(THF)2] πιθανόν μέσω δεσμού ενεργοποίησης C−H της −N(SiMe3)2 ομάδας. Στη δομή του τετραπυρηνικού συμπλόκου τα τέσσερα άτομα Cr καταλαμβάνουν τις γωνίες του επίπεδου τετραγώνου ενώ η γεωμετρία συντάξεως του κάθε Cr περιέχει δύο άτομα Ν και δύο άτομα C. H μικρή διαμεταλλική απόσταση αποδίδεται στην παρουσία τετραπλού δεσμού μεταξύ γειτονικών ατόμων Cr.
Τα ανωτέρω σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν με τεχνικές όπως φασματοσκοπία παραμαγνητικού 1H NMR, κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ, φασματοσκοπία απορρόφησης UV−vis. Η μαγνητική επιδεκτικότητα, μeff ορισμένων συμπλόκων σε διάλυμα και θερμοκρασία δωματίου προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο Evans με τιμές για τα σύμπλοκα με αριθμό συντάξεως 3 να αντιστοιχούν στην παρουσία τεσσάρων ασυζεύκτων ηλεκτρονίων (S=2) ενώ στο τετραπυρηνικό σύμπλοκο η τιμή μeff ήταν σχετικά μικρή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ν-ετεροκυκλικά καρβένια, Χρώμιο, Παραμαγνητικό NMR, Χαμηλός Αριθμός Συναρμογής, Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ, Τριγωνική Γεωμετρία, Δεσμός Μετάλλου−Μετάλλου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
137

Master_Thesis_Marianna_Danopoulou_corrected.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-14.