Επείγουσα αερομεταφορά: Περιγραφή χαρακτηριστικών ασθενών που χρήζουν αεροδιακομιδή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962595 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βέρρας Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιακωβίδου Νικολέττα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ξάνθος Θεόδωρος, Καθηγητής, Ευρωπαικό Παν/μιο Κύπρου
Χαλκιάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Θεσσαλία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επείγουσα αερομεταφορά: Περιγραφή χαρακτηριστικών ασθενών που χρήζουν αεροδιακομιδή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επείγουσα αερομεταφορά: Περιγραφή χαρακτηριστικών ασθενών που χρήζουν αεροδιακομιδή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην Ελλάδα τα περιστατικά αεροδιακομιδών αποτελούν ένα έντονο φαινόμενο, αφενός λόγω της γεωμορφολογικής μορφολογίας της χώρας, όντας νησιωτική, αφετέρου λόγω της σημαντικής αύξησης στον αριθμό τόσο των εσωτερικών, όσο και εξωτερικών περιηγητών και ταξιδιωτών.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη σκοπός είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών που χρήζουν επείγουσα αερομεταφορά σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπως και η πιθανή συσχέτιση αυτών των χαρακτηριστικών, αναφορικά με τον Ελλαδικό χώρο.
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Αξιολογήθηκαν αναδρομικά τα αρχεία των ασθενών που μεταφέρθηκαν με αεροασθενοφόρο σε τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ηλικίας > 1 έτους από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2019. Αναλύθηκαν όλα τα δημογραφικά και ιατρικά δεδομένα των ασθενών, οι γεωγραφικές συνθήκες και τα δεδομένα της διάρκειας πτήσης/μέσου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από την ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία ιατρικής βοηθείας και αεροδιακομιδών “Athens Assistance”.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα από την περιγραφική στατιστική (N=268) μας υποδεικνύουν το καλοκαίρι (52,2%) ως την περίοδο με τις περισσότερες αεροδιακομιδές, η πιο συχνή αιτία έχει τραυματικό χαρακτήρα (58,2%) και αφορά ορθοπεδικές παθήσεις (29.1%) με τα κατάγματα μηριαίου (15.7%) να είναι τα συχνότερα, καθώς και τα καρδιαγγειακά συμβάματα (22.1 %) όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ – 13,8%). Τα νησιά που παρουσιάζουν τα περισσότερα περιστατικά είναι η Κως (13,4%), η Σαντορίνη (10,4%) και η Μύκονος (11,6%). Στατιστική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ ηλικίας και τύπου ιπτάμενου μέσου (p<0,05), της διάγνωσης και γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται το περιστατικό (p<0,05), της εθνικότητα των ασθενών (p<0,05), καθώς και με την αιτία εισαγωγής (p<0,05). Τέλος, τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν ασθενείς από την Ευρώπη (78,4%), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (11,9%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και η εθνικότητα, αλλά και ιατρικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως ο τύπος διάγνωσης και η αιτιολογία εισόδου, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά για την κατανόηση και διαχείριση των αεροδιακομιδών στον Ελλαδικό χώρο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αεροασθενοφόρα, Επείγουσα αεροδιακομιδή, Χαρακτηριστικά ασθενών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
66

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΒΕΡΡΑΣ .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.