Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2018 (Κιλαουέα, Χαβάη) Επεξεργασία τοπικών σεισμολογικών δεδομένων κατά την κρίσιμη περίοδο και εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2964131 68 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-30
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σωτηριάδης Ιωάννης-Ραφαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2018 (Κιλαουέα, Χαβάη) Επεξεργασία τοπικών σεισμολογικών δεδομένων κατά την κρίσιμη περίοδο και εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2018 (Κιλαουέα, Χαβάη) Επεξεργασία τοπικών σεισμολογικών δεδομένων κατά την κρίσιμη περίοδο και εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης
Περίληψη:
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Kilauea της Χαβάης το 2018 αποτέλεσε ένα παράδειγμα βίαιης έκρηξης με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την κατάρρευση της καλδέρας του Halemaʻumaʻu και μία σειρά γραμμικών εκρήξεων στην Κατώτερη Ζώνη της Ανατολικής Τάφρου (LERZ). Η πολυπαραμετρική παρακολούθηση του ηφαιστείου προσέφερε μία πλειάδα παρατηρήσεων που μπορούν να συσχετιστούν με την πορεία της σεισμικής δραστηριότητας ώστε να γίνει ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία του παροξυσμικού επεισοδίου. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σεισμικών κυματομορφών από το τοπικό δίκτυο του Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου της Χαβάης (HVO), οι οποίες είναι ανοιχτά προσβάσιμες από τον κόμβο του διεθνούς φορέα παροχής σεισμολογικών δεδομένων IRIS. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον λεπτομερή προσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων των συμβάντων της περιόδου Απριλίου - Μαΐου 2018. Για την ανάλυση των σεισμικών σημάτων χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος απεικόνισης κυματομορφών σε γραφικό περιβάλλον MatLab, με την ταυτόχρονη εκτέλεση του αλγορίθμου μεμονωμένων γεγονότων Hypoinverse (Klein, 2002). Ο επιμερισμός των χειρακτικά προσδιορισμένων υποκέντρων σε χρονικές περιόδους, σε συνδυασμό με τις μελέτες της εδαφικής παραμόρφωσης από το USGS παρείχε σημαντικές ενδείξεις της μετανάστευσης του μάγματος προς την περιοχή Leilani Estates, στην οπoία έλαβαν χώρα οι γραμμικές εκρήξεις τον Μάιο του 2018 (Neal et al., 2019). Ένας από τους βασικός στόχους της διπλωματικής ήταν η εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης σεισμικών κυμάτων Qc και η διερεύνηση της χωρικής κατανομής του. Η εκτίμηση αυτή έγινε με τη Μέθοδο Απόσβεσης των ουραίων κυμάτων (Coda Waves Decay Method) που στηρίζεται στο τροποποιημένο μοντέλο οπισθοσκέδασης των Aki και Chouet και οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού SEISAN (Ottemöller et al., 2016) καθώς και με λογισμικό που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο σεισμολογίας. Στον επίλογο της παρούσης διατριβής, γίνεται αναφορά στη διαχείριση αυτής της ηφαιστειακής κρίσης από την Πολιτική Προστασία της Χαβάης και την υπηρεσία USGS. Τέλος παρατίθενται συνοπτικά προτεινόμενες μελλοντικές αναπροσαρμογές αυτού του σχεδίου αντιμετώπισης Ηφαιστειακών κρίσεων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν κατά την πάροδο των δύο τελευταίων ετών (2019-2021).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ηφαίστειο, Κιλαουέα, σεισμικότητα, απόσβεση σεισμικών κυμάτων, διαχείριση κρίσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
152
diplwmatikhswthriadh.pdf (10 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο