Οι δομές εξουσίας στους Νόμους του Πλάτωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2974898 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-03
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Καλογεράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι δομές εξουσίας στους Νόμους του Πλάτωνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι δομές εξουσίας στους Νόμους του Πλάτωνα
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ανάλυση του πλατωνικού πολιτικού σχεδιασμού σε δύο επίπεδα, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. Αναλύεται το κείμενο των Νόμων και συγκεκριμένα τα μέρη που αφορούν την ίδρυση του κράτους και τα κρατικά όργανα, ενώ ταυτόχρονα, πραγματοποιείται εμβάθυνση στις πλατωνικές έννοιες και επιχειρήματα, έτσι ώστε να αποκωδικοποιηθεί η πλατωνική κρατική πρόταση. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται απεικόνιση της δόμησης της πόλης όπως προκύπτει από το κείμενο των Νόμων μέσω προγράμματος τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Βασικά ερωτήματα της εργασίας σχετίζονται με την πλατωνική πολιτική θέση όσον αφορά την ίδρυση κράτους, την έκφραση εξουσίας, καθώς και τις κρατικές δομές. Άλλωστε, βασικό ερώτημα μελετητών της πολιτικής φιλοσοφίας ανά τους αιώνες είναι το ποιος και πώς μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με τον καταλληλότερο τρόπο, ώστε να εκφράζεται όσο πιο άμεσα και συνολικά το πολιτικό σώμα. Στόχος της εργασίας είναι να προκύψουν ορισμένες διαπιστώσεις, ώστε να προαχθεί η συζήτηση και έρευνα στοιχείων που σχετίζονται με την πολιτική, την εξουσία, τη δημοκρατία και τις έννοιες που τις πλαισιώνουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Πλάτωνας, Νόμοι, πολιτική φιλοσοφία, νομοθεσία, πόλη, παιδεία, ιδιωτικός βίος, δημόσιος βίος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
254
Αριθμός σελίδων:
98
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική_ΚωνσταντίναΚωνσταντίνου.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.