Λαογραφικαί σημειώσεις εκ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, χωρίον Μονολίθι, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3068 1234 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
4
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφικαί σημειώσεις εκ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, χωρίον Μονολίθι, του νομού Ιωαννίνων.
Συλλογέας:
Ευάγγελος Βασ. Στασινός
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Μονολίθι Ιωαννίνων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11