Εκπαίδευση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στην κατ' οίκον νοσηλεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3100237 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Χρηστάκη Βαλεντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαίδευση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στην κατ' οίκον νοσηλεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκπαίδευση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στην κατ' οίκον νοσηλεία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία από τις πιο διαδεδομένες εκδηλώσεις καρδιαγγειακής νόσου στον άνθρωπο, που οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, χαμηλή ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, καθώς και αύξηση του κόστους και της επιβάρυνσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Η διαχείριση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια περιορίζεται συνήθως σε νοσοκομειακές δομές, η οποία αποτελεί εμπόδιο για πολλούς ασθενείς λόγω πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. Τα προγράμματα κατ΄ οίκον παρακολούθησης αποτελούν ένα χρήσιμο μοντέλο παροχής υγειονομικής περίθαλψης για αυτούς τους ασθενείς, συμβάλλοντας στη συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της νόσου και στη βελτίωση της τήρησης και συμμόρφωσης με τις οδηγίες διαχείρισης της νόσου.
Σκοπός: η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα αποτελέσματα της κατ’ οίκον φροντίδας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη είναι μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας για δημοσιευμένες μελέτες διεξήχθη μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων PubMed/Medline, Google Scholar, ResearchGate και JAMA Network, με ημερομηνία δημοσίευσης μεταγενέστερη του 2010. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: heart failure, education, intervention, home nursing, care. Αυτοί οι όροι αναζήτησης διεξήχθησαν σε συνδυασμό με τη χρήση συζεύξεων όπως “OR” και “AND” ανά περίπτωση.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης προτείνουν ότι τα κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα για την καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν απαραίτητο συστατικό των μοντέλων φροντίδας για την καρδιακή ανεπάρκεια. Η κατ' οίκον εκπαιδευτική παρέμβαση και παρακολούθηση προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική που θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας, την HRQoL, να παρατείνει την επιβίωση και να μειώσει το ποσοστό των νοσηλειών, των μη προγραμματισμένων επισκέψεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και των επανεισαγωγών καθώς και το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.
Λέξεις – κλειδιά: καρδιακή ανεπάρκεια, εκπαίδευση, παρέμβαση, κατ’ οίκον νοσηλεία, φροντίδα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, Εκπαιδευτική/νοσηλευτική παρέμβαση, Κατ' οίκον νοσηλεία/ φροντίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
287
Αριθμός σελίδων:
129
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.