Οστική πυκνότητα μετά από κάκωση νωτιαίου μυελού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218318 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αντωνίου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Βλάμης - Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πνευματικός Σπυρίδων - Καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπενέτος Ιωάννης - Ακαδημαικός Υπότροφος Ορθοπαιδικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οστική πυκνότητα μετά από κάκωση νωτιαίου μυελού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οστική πυκνότητα μετά από κάκωση νωτιαίου μυελού
Περίληψη:
Εισαγωγή

Οι Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ) προκαλούν μείωση της οστικής πυκνότητας κάτωθεν της κάκωσης με ένα πολύπλοκο μηχανισμό ο οποίος δεν έχει ακόμη σαφώς διευκρινιστεί. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπεί στη πρώιμη διάγνωση της Χαμηλής Οστικής Πυκνότητας (ΧΟΠ) σε ασθενείς με ΚΝΜ. Στόχος μας είναι να συνοψίσουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε αυτό τον ιδιαίτερο πληθυσμό.

Μεθοδολογία

Βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα PubMed Database χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά οστική πυκνότητα, κάκωση νωτιαίου μυελού, σκελετική ευθραυστότητα και οστεοπορωτικό κάταγμα. Από τα αρχικά 430 άρθρα αφαιρέθηκαν μελέτες οι διπλασιασμοί και τα υπόλοιπα άρθρα αξιολογήθηκαν από δύο ξεχωριστούς ερευνητές. Κριτήρια αποκλεισμού από την ανασκόπηση ήταν οι μελέτες στις οποίες η οστική πυκνότητα δεν μετρήθηκε, μελέτες στις οποίες έγινε σύγκριση ασθενών με ΚΝΜ και άλλες παθολογίες, μελέτες σε ζωικά μοντέλα, πειραματικές εργαστηριακές και όχι κλινικές μελέτες, άρθρα σε παιδιατρικούς ασθενείς και εργασίες που δεν ήταν διαθέσιμες στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Τα 83 άρθρα που απέμειναν χωρίστηκαν σε μελέτες που προσηλώθηκαν στη διάγνωση και μελέτες που επιχείρησαν να θεραπεύσουν τη ΧΟΠ σε ασθενείς με ΚΝΜ.

Αποτελέσματα

Δεκαοκτώ από τα 32 άρθρα που συμπεριλήφθησαν σε αυτή την ανασκόπηση προσηλώθηκαν στη διάγνωση ΧΟΠ μετά από ΚΝΜ ενώ τα υπόλοιπα 14 διερεύνησαν θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης σε αυτό το πληθυσμό. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες (n=13) χρησιμοποίησαν τη τεχνική της Απορροφησιομετρίας Ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) για την αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας των ασθενών τους ενώ 5 μελέτες προτίμησαν την Περιφερική Υπολογιστική Τομογραφία (QCT) και μόνο μια μελέτη την Ποιοτική Υπερηχογραφική Μελέτη της Πτέρνας για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας των ασθενών τους. Όσο για τις μελέτες που εστίασαν στη θεραπεία της ΧΟΠ μετά από ΚΝΜ, 8 από αυτές χορήγησαν φαρμακευτικούς παράγοντες, 4 εστίασαν σε εξειδικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας και 3 συνδύασαν φαρμακευτικούς παράγοντες και προγράμματα φυσικοθεραπείας για να μειώσουν την απώλεια οστού κάτωθεν της βλάβης.

Συμπεράσματα

Η αρχική ασάφεια για τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην απώλεια οστικής πυκνότητας κάτωθεν της βλάβης μετά από ΚΝΜ οδήγησαν σε επιστημονική σύγχυση και πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών με διαφορετικές μεθοδολογίες και αποτελέσματα. Σε αυτή την ανασκόπηση συνοψίζονται τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την ευαισθησία και τις γνώσεις των κλινικών γιατρών για το κίνδυνο της ανάπτυξης οστεοπόρωσης μετά από ΚΝΜ. Παρέχουμε επίσης πληροφορίες για την καταλληλότερη στιγμή αξιολόγησης του σκελετού αυτών των ασθενών καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές που προλαμβάνουν τα παθολογικά κατάγματα ευθραυστότητας σε αυτό τον ιδιαίτερο πληθυσμό
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οστική πυκνότητα, Κάκωση νωτιαίου μυελού, Σκελετική ευθραυστότητα, Οστεοπορωτικό κατάγματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
114
Αριθμός σελίδων:
47