Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218739 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μαραγκού Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνα Τσώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Διευθυντή/Ηγέτη στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης που κατέχει ή δεν κατέχει ο/η διευθυντής/-ντρια. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το πώς ο/η διευθυντής/-ντρια διαχειρίζεται τις κρίσιμες καταστάσεις/συγκρούσεις και αν δημιουργεί κλίμα επικοινωνίας, αλλά και το αν ο/η διευθυντής/-ντρια είναι παρεμβατικός/ή αν δίνει ευκαιρίες και αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς.
Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών και της υποστηρικτικής/παρεμβατικής συμπεριφοράς τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, διερευνάται η εκχώρηση ή μη κάποιων αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς, υπό την έννοια του διαμερισμού της ηγεσίας.
Το Δείγμα αποτελείται από 406 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων Γυμνασίων και Λυκείων όλης της Ελλάδας. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηματολογίων. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα είναι ενθαρρυντικά. Οι διευθυντές/-ντριες συγκεντρώνουν υψηλό σκορ στις ερωτήσεις στις οποίες αναδεικνύονται οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης τους, όπως είναι η αυτοδιαχείριση, ψυχραιμία, ενσυναίσθηση, διαχείριση σχέσεων, επικοινωνία. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά των διευθυντών/-ντριών να εντάξουν όσο γίνεται περισσότερο όλο το διδακτικό προσωπικό στη διαδικασία της ηγεσίας, παρά το συγκεντρωτικό σύστημα οργάνωσης τους εκπαιδευτικού συστήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διευθυντής/Ηγέτης, Ρόλος Εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
86
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο