Κρίσιμα Τεχνολογικά Δίκτυα στην Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3221226 242 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-20
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Φωτόπουλος Γιάννης (Ιωάννης)
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δρ. Θεόδωρος Αραμπατζής, Καθηγητής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δρ. Στάθης Αραποστάθης : Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δρ. Ρήγας Αρβανίτης, Διευθυντής Ερευνών, Institut De Recherche pour le Développement, Γαλλία.
Δρ. Δημήτρης Βαρουτάς : Αναπληρωτής Καθηγητής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δρ. Γιάννης Καλογήρου : Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δρ. Αναστασία Κωνσταντέλου : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαχείρισης Καινοτομίας, Μηχανικών Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δρ. Κατερίνα Σιδερή: Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Δρ. Τέλης Τύμπας : Καθηγητής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσιμα Τεχνολογικά Δίκτυα στην Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρίσιμα Τεχνολογικά Δίκτυα στην Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα
Περίληψη:
Μέσα από τη μελέτη αυτή, επιχειρείται η ανάδειξη μιας υπομελετημένης όψης του ελληνικού κράτους, την οποία όψη οι σύγχρονες προσεγγίσεις ή οι θεωρίες για τη συγκρότηση ενός κράτους, αγνοούν ή συχνά παραμελούν. Η μελέτη βρίσκεται στη διεπιφάνεια των Σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας με την Ιστορία Υποδομών και την Πολιτική Ιστορία. Συμπληρωματικά σε αυτές τις προσεγγίσεις, προστίθεται η κατανόηση του Κράτους ως τεχνο-επιστημονικό δίκτυο εξουσίας, δηλαδή με το βάρος της ανάλυσης να επικεντρώνεται στην κουλτούρα (έναντι των παραδοσιακών προσεγγίσεων του Κράτους ως στρατιωτική-δημοσιονομική οντότητα ή ως αυτοδύναμο). Στην συγκεκριμένη έρευνα, η έννοια της «κουλτούρας» χρησιμοποιείται δυναμικά ως εξηγητική ιστορική κατηγορία της κοινωνικό-τεχνικής αλλαγής. Κατ’ αυτήν την έννοια, μέσα στις διάφορες πτυχές κατανόησης του Κράτους, η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στο Λόγο περί σχεδιασμού του κράτους, ως σχέδια διακυβέρνησης του χώρου, του δομημένου περιβάλλοντος και του πληθυσμού. Σε αυτή τη διαδικασία, η συμπαραγωγή της διακυβέρνησης με την Επιστήμη και την Τεχνολογία, είναι κομβικής σημασίας για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Το βασικό πρόβλημα που εστιάζω στην συγκεκριμένη μελέτη είναι το ζήτημα της πρόσβασης στη τηλεφωνική υπηρεσία, πως νοηματοδοτήθηκε ιστορικά από τους διάφορους δρώντες, τους μετασχηματισμούς του δικτύου που επιχειρήθηκαν και πως αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της πρόσβασης στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Ο στόχος της πρότασης έγκειται στη μελέτη της συμπαραγωγής των τεχνο-κοινωνικών δικτύων των τηλεπικοινωνιών, με εθνικές και διεθνικές κρατικές τεχνολογικές πολιτικές, εταιρικές πολιτικές, καθώς και στρατηγικές μηχανικών και τεχνικών κοινοτήτων. Η μελέτη αυτή κατέδειξε δύο μεγάλες ιστορικές περιόδους ως κοινωνικό-τεχνικές μεταβάσεις για την πρόσβαση στην τηλεφωνική υπηρεσία: την περίοδο της Αυτοματοποίησης, και την περίοδο της μετάβασης σε ηλεκτρονικές παροχές και κυκλώματα (Ψηφιοποίηση), σε ένα δίκτυο που στηρίζεται στην αρχιτεκτονική του FTTH, δηλαδή με οπτική ίνα μέχρι τον χώρο των συνδρομητών. Και στις δύο περιόδους, παρά τη διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης, η πρόσβαση στο δίκτυο ή τις υπηρεσίες αυτού (αναλογικό / ψηφιακό χάσμα), παραμένει πληγή στο δημοκρατικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών μας και στο πλαίσιο της τηλεφωνίας/διαδικτύου ως «καθολική υπηρεσία», δηλαδή μιας υπηρεσίας προσβάσιμης από όλους τους πολίτες και κατοίκους στην ελληνική επικράτεια, χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς. Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη θα αναδείξω τους κοινωνικό-τεχνικούς μηχανισμούς της συγκρότησης και της αναπαραγωγής αυτού του προβλήματος που αντικατοπτρίζει την υφή της δημοκρατίας στους κοινωνικό-τεχνικούς μετασχηματισμούς του ελληνικού κράτους, όπου στη τελική ανάλυση το πρόβλημα της πρόσβασης ανάγεται σε πρόβλημα της δόμησης του ελληνικού κράτους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεπικοινωνίες, σταθερή τηλεφωνία, πρόσβαση, ελληνικό κράτος, κοινωνικο-τεχνικά δίκτυα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
1472
Αριθμός σελίδων:
938
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-06-22.

Fotopoulos_Yan_PhD_fin.pdf
16 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-06-22.