Η χρησιμότητα εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232042 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-14
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Πουλόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρησιμότητα εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρησιμότητα εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου συμβάλει προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των εν λόγω οργανισμών. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 117 στελέχη των ΟΤΑ α και β βαθμού, αλλά και στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν την απουσία εσωτερικού ελέγχου και την αποσπασματική εφαρμογή του, παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας. Οι περιορισμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, καθώς και η απουσία ελέγχου ως προς την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στη βάση της υποχρεωτικότητας και της συμμόρφωσης μπορεί να αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες αυτών των ευρημάτων. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επίσημη καθιέρωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εσωτερικών ελεγκτών, κοινοποίηση αποτελεσμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου, αλλά και η καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών για τις αστοχίες που προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
εσωτερικός έλεγχος, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένη διοίκηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
78
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (770 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο