Ο έλεγχος των εσόδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232060 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-15
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο έλεγχος των εσόδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο έλεγχος των εσόδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης εσόδων από τους ΟΤΑ. Η ποσοτική μέθοδος με ερωτηματολόγιο ήταν η
μέθοδος και το εργαλείο συλλογής δεδομένων αντίστοιχα που επιλέχθηκαν για την
εκπόνηση αυτής της έρευνας. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 98
εργαζομένους στο τμήμα εσόδων των ΟΤΑ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως
υπάρχουν αρκετά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του
εσωτερικού ελέγχου, όπως: α) σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων του προσωπικού
και καταγεγραμμένη περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας στο τμήμα
εσόδων, β) συνεργασία του τμήματος εσόδων με την ταμειακή υπηρεσία, με άλλες
δημόσιες υπηρεσίες και με άλλα τμήματα του Δήμου, γ) δραστηριότητες ελέγχου.
Τέλος βρέθηκε ότι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό προσδιοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της
βεβαίωσης εσόδων. Η ενθάρρυνση των στελεχών των ΟΤΑ να δημιουργήσουν δίκτυα
συνεργασίας με άλλους φορείς, η ενθάρρυνση της αξιοποίησης του πλήρους
δυναμικού των πληροφοριακών συστημάτων, η διαμόρφωση του κατάλληλου
περιβάλλοντος ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τον νέο πολυδιάστατο και δυναμικό
ρόλο των ΟΤΑ, αποτελούν ορισμένες προτάσεις προκειμένου να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για αύξηση της αποτελεσματικότητας της βεβαίωσης εσόδων και για
μέγιστη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των εσόδων των ΟΤΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
διαχείριση εσόδων, εσωτερικός έλεγχος, ΟΤΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
70
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 202020.pdf (661 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο