Προγνωστική αξία και ρόλος ανοσολογικών και αγγειογενετικών παραγόντων του κυτταρικού μηχανισμού της αυτοφαγίας στον καρκίνο του μαστού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3232168 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-19
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ορφανέλλη Θεοφανώ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χρήστος Μπακογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Ζωγράφος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Ιατρική Σχολή ,ΕΚΠΑ
Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Κοντός, Αναπληρωτής Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Κόντζογλου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προγνωστική αξία και ρόλος ανοσολογικών και αγγειογενετικών παραγόντων του κυτταρικού μηχανισμού της αυτοφαγίας στον καρκίνο του μαστού.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προγνωστική αξία και ρόλος ανοσολογικών και αγγειογενετικών παραγόντων του κυτταρικού μηχανισμού της αυτοφαγίας στον καρκίνο του μαστού.
Περίληψη:
Τα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος (μονοκύτταρα,
μακροφάγα , λεμφοκύτταρα) ενεργοποιούνται όταν το ανοσοποιητικό
σύστημα εκτίθεται σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. λοίμωξη, φλεγμονή, τραύμα, στρες, έλλειψη θρεπτικών συστατικών, καρκίνο) με σκοπό να
ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού και να αποκτήσουν την ομοιόσταση. Η θερμική πρωτείνη Hsp70 συμμετέχει στη διατήρηση της
λειτουργίας πρωτεινών του σώματος καθώς και στην ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Η αυτοφαγία αποτελεί κυτταρικό μηχα-
νισμό μέσω του οποίου το κύτταρο καταβολίζει και ανακυκλώνει απα-
ραίτητα συστατικά όπως πρωτείνες και οργανίδια τα οποία βοηθούν
στην επιβίωση του κυττάρου υπό αντίξοες συνθήκες.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτοφαγία παίζει σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία. Για τους παραπάνω λόγους
σχεδιάσαμε μια σειρά πειραμάτων για να διερευνήσουμε την αλληλεπίδραση του μηχανισμού της αυτοφαγίας με κυτταροκίνες και αγγειογενετικούς παράγοντες στον καρκίνο του μαστού.

Εξετάσαμε την υπόθεση ότι τα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα
του αίματος ανταποκρίνονται στην παρουσία μιας κακοήθους μάζας στο μαστό αυξάνοντας την παραγωγή φλεγμονωδών και προ-φλεγμονωδών μοριακών δεικτών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την
ενζυμική ανοσοδοκιμασία ELISA , εξετάσαμε τα επίπεδα έκφρασης των
IFN-γ , TNF-α , IL1β, IL-4, IL-10 , LPA, HSP70, στα περιφερικά πολυμορφο-
πύρηνα κύτταρα του αίματος γυναικών , οι οποίες είχαν διαγνωσθεί είτε με καρκίνο του μαστού είτε με καλοήθεις μάζες του μαστού.

Διαπιστώσαμε ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ
Hsp70 και p62. Πιο συγκεκριμένα ,στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού
παρατηρήθηκε να έχουν υψηλότερα εξωκυττάρια επίπεδα Hsp70 στον
ορό τους. Επίσης , η μέση τιμή των ενδοκυττάριων επιπέδων Hsp70 στα
περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος γυναικών με καρκίνο του μαστού ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα Hsp70 σε γυναίκες με καλοήθεις μάζες του μαστού.
Τέλος, στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού η μέση τιμή των επιπέδων
p62 ήταν 0,6 ng/ml, ενώ στις γυναίκες με καλοήθη μάζα του μαστού η
μέση τιμή των επιπέδων p62 ήταν σημαντικά χαμηλότερη, 2,3 ng/ml.

Με βάση τη βιβλιογραφία τα επίπεδα p62 είναι αντιστρόφως ανάλογα των επιπέδων έκφρασης της αυτοφαγίας. Άρα ,στα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος γυναικών με καρκίνο του μαστού , ο μηχανισμός της αυτοφαγίας είναι σημαντικά πιο ενεργός,
συμβάλλοντας στην επιβίωση αυτών των κυττάρων.

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι ο βαθμός έκφρασης της αυτοφαγίας στα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος γυναικών με καρκίνο του μαστού είναι ανάλογος των ενδοκυττάριων επιπέδων έκφρασης Hsp70 στα ίδια κύτταρα. Ενδεχομένως το ερέθισμα που αυξάνει τα επίπεδα Hsp70 σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού να συνεργεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού του μηχανισμού της
αυτοφαγίας στα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος
επηρεάζοντας την καρκινογένεση και ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Τέλος, η ανίχνευση υψηλών επιπέδων Hsp70 και αυτοφαγίας στα περιφερικά πολυμορφοπύρηνα κύτταρα καθώς και τα υψηλότερα επίπεδα Hsp70 στον ορό του αίματος , μπορούν να βοηθήσουν με έναν μη επεμβατικό τρόπο στην προεγχειρητική διαφοροποίηση μεταξύ
γυναικών με καρκίνο του μαστού και ασθενών με καλοήθεις μάζες του στήθους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανοσοποιητικό σύστημα, Αυτοφαγία, Καρκίνος του μαστού, Κυτταροκίνες, Αγγειογενετικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
102
Orfanelli_Theofano_PhD.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο