Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού COVID - 19 των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ΜΕΘ COVID και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την απόφαση τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232634 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-28
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Δρουλίσκου Βασιλική-Φανουρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ουρανία Δαφνή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πέτρος Γαλάνης, Διδάκτωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού COVID - 19 των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ΜΕΘ COVID και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την απόφαση τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού COVID - 19 των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ΜΕΘ COVID και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την απόφαση τους
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν το προσωπικό πρώτης
γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας που προκλήθηκε από τον ιό
SARS – CoV - 2. Ιδιαίτερα το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε τμήματα
και ΜΕΘ COVID εκτίθενται αρκετά στον ιό. Επομένως, η εμβολιαστική
τους κάλυψη αποτελεί προτεραιότητα κάθε υγειονομικού συστήματος.
Σκοπός: Η ανεύρεση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης των
επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ΜΕΘ COVID σε γενικό
νοσοκομείο στην Αττική και η διερεύνηση των παραγόντων που
σχετίζονται με την απόφασή τους.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ΜΕΘ
COVID γενικού νοσοκομείου στην Αττική. Το δείγμα περιλαμβάνει όσους
από τους 115 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη ΜΕΘ έχουν
συναινέσει για τη συμμετοχή τους μετά από προφορική και γραπτή
ενημέρωση για το σκοπό της μελέτης. Οι 20 από το σύνολο των
ερωτηθέντων επαγγελματιών υγείας είναι ιατροί, οι 70 νοσηλευτές, οι 20
βοηθοί νοσηλευτών και οι 5 φυσιοθεραπευτές. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε με ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η
στατιστική ανάλυση των δεδομένων υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος
SPSS.
Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από το 90,4% των
ερωτηθέντων. Το 27,9% των συμμετεχόντων είναι άνδρες ενώ το 72,1%
γυναίκες. Το 98,1% από αυτούς εμβολιάστηκε ενώ το 24,5% εμβολιάστηκε
μετά τις 25/03/21. Το 58,7% αποτελείται από νοσηλευτές, το 18,3% από
ιατρούς, ένα ακόμη 18,3% από βοηθούς νοσηλευτών και το 4,8% από
φυσιοθεραπευτές. Το 51,9% θεωρεί ότι έχει λάβει επαρκή ενημέρωση από το
φορέα εργασίας για το εμβόλιο έναντι του COVID – 19 ενώ το 49,1% πιστεύει
το αντίθετο. Το 67,3% είναι σύμφωνο με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στους επαγγελματίες υγείας. Το 30,4% των συμμετεχόντων που
η αρχική τους απόφαση ήταν να μην εμβολιαστούν και άλλαξαν γνώμη,
εμβολιάστηκαν επειδή παρατήρησαν ότι οι συνάδελφοί τους δεν εμφάνισαν
παρενέργειες, το 17,4% επειδή ο εμβολιασμός έγινε υποχρεωτικός και ένα
ακόμη 30,4% επειδή φοβήθηκε την αναστολή εργασίας χωρίς πληρωμή.
Ακόμη, βρέθηκε ότι η αυξημένη ηλικία, η ιδιότητα του έγγαμου, η κατοχή
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και η αντίληψη ότι έχουν
λάβει επαρκή ενημέρωση από το φορέα εργασίας για το εμβόλιο συνδέεται
θετικά με το γεγονός η αρχική τους απόφαση να ήταν o εμβολιασμός. Οι
ιατροί και όσοι θεωρούν ότι έχουν ενημερωθεί επαρκώς από το φορέα
εργασίας τους προβληματίζονται λιγότερο σχετικά με τις ενδεχόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες από τον εμβολιασμό σε σχέση με τους νοσηλευτές
και όσους πιστεύουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς.
Συμπεράσματα: Ένα ικανοποιητικό ποσοστό επαγγελματιών υγείας(98,1%)
έχει εμβολιαστεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μέχρι τις 30/09/21. Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονταν σε συνάρτηση με το
χρόνο, όπως φάνηκε και ότι το επίπεδο εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την
ενημέρωση από το φορέα εργασίας για το εμβόλιο έναντι του SARS – CoV –
2, επηρεάζουν σημαντικά την απόφαση για εμβολιασμό έναντι του ιού αυτού.
Επομένως θα ήταν αναγκαίο να γίνεται έγκαιρη και στοχευμένη ενημέρωση
του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πανδημία, Επαγγελματίες υγείας, Υγειονομικοί, COVID – 19, SARS – COV – 2, Εμβολιασμός, Εμβολιαστική κάλυψη, ΜΕΘ COVID, Παράγοντες πρόθεσης εμβολιασμού.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
113
Vasiliki Drouliskou_Msc.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο